Ska förenkla hållbara beslut

Forskning Livscykelperspektivet är svårt att få med i beslut i en hel organisation, konstaterar forskare vid Swedish Life Cycle Center och Rise. De har utvecklat en vägledning för att göra det lättare.

Ska förenkla hållbara beslut

Det är svårt att få in livscykelperspektiv vid beslutsfattande i företag, trots att det till och med finns en Iso-standard för saken. Nu har forskare vid Rise och Swedish Life Cycle Center vid Chalmers tekniska högskola studerat vad det kan bero på och vad som kan göras för att det ska bli bättre.

– Jag har länge upplevt en frustration bland kollegor ute på företag över svårigheten att få saker att hända längre ut i organisationen, säger projektledare Emma Rex vid Rise om bakgrunden till projektet enligt ett pressmeddelande från Swedish Life Cycle Center.

Sammanhang viktigt

I projektet med titeln Anpassning av beslutsstöd för energieffektivare värdekedjor har verksamheter i flöden av miljöinformation studerats. En slutsats blev att sammanhang är viktigt för den som ska agera på viss information, som tidpunkt, kringinformation och motivation. Det betyder mer än att informationen presenteras på ett visst sätt.

En vägledning för dem som ska informera dem som ska arbeta med livscykelanalyser har tagits fram. Den poängterar vikten av att känna dem som ska ta emot informationen. Det gäller också att leverera konkreta rekommendationer och checklistor. På så sätt ska hållbarhet kunna bli en del av arbetet i såväl företagsledning som bland dem som arbetar med inköp, logistik och försäljning.

Läs mer: Ekosystemtjänster ska in i svensk förvaltning

I projektgruppen finns förutom de nämnda organisationerna även Akzo Nobel Specialty Chemicals, IVL Svenska Miljöinstitutet, Naturvårdsverket, Vattenfall och Volvo Car Group. Projektet påbörjade år 2016.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.