Sjukhuspersonal i Skåne ställer bilen

800 medarbetare på Skånes universitetssjukhus har ändrat sina bilvanor sedan ett projekt för minskad miljöpåverkan drog igång 2010.

Det började med att Skånes universitetssjukhus, SUS, Malmö stad, Lunds kommun och Skånetrafiken samarbetade kring en resvaneundersökning år 2010. Den visade att medarbetarna på Skånes universitetssjukhus redan var bra på att släppa ut lite koldioxid i samband med pendling till jobbet. Två år senare har bilresandet minskat ytterligare med 12 procent, och utsläppen av koldioxid har minskat med 1000 ton tack vare de 800 medarbetare som ändrat sina pendlingsvanor.

Under 2010 och 2012 samarbetade Lund kommun, Malmö stad och Skånetrafiken i gemensamma informationskampanjer för kollektivtrafik och cykling. Skånes universitetssjukhus följde upp med intern information. Cykelbanor har byggts till och framkomligheten har förbättrats kring sjukhuset. Vissa tidtabeller har till exempel gjorts om för att passa sjukhusets arbetsscheman bättre.

Tjänstebil dyrt

Attitydundersökningar har visat att 94 procent är positiva till att arbetsgivaren engagerar sig i medarbetarnas resvanor. Men trots det goda resultatet finns mer att göra. 25 procent av medarbetarna kör fortfarande egen bil i tjänsten vilket förutom att kosta i miljöpåverkan även blir dyrt för sjukhuset.

– Vi har sett i undersökningen att många vill ändra sitt beteende. Det är denna gruppen vi ska ha fokus på i det fortsatta arbetet, säger Lasse Bengtsson, miljösamordnarepå SUS.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.