Boktips: Sju miljöböcker från vårens utgivning

SOMMARLÄSNING Tröttnat på Netflix som alternativ till konserter, teater, vänner och bekanta? Miljö & Utveckling tipsar om sju miljöböcker ur vårens utgivning. Alla har koppling till miljö på ett eller annat sätt, några är mer hängmatte-vänliga än andra.

Boktips: Sju miljöböcker från vårens utgivning
Boktips bland vårens miljöböcker.

Från vårens utgivning av miljöböcker tipsar vi om:

1. Dystert och vackert om klimatkrisen

I en mycket personlig bok skriver SVT:s klimatreporter Erika Bjerström om hur klimatförändringarna påverkar människor, djur och landskap i Sverige. Hon tar upp allt från vattenbrist till stranderosion, nya sjukdomar, klimatflyktingar och förändrade biotoper. Allt beskrivs utifrån hennes egna upplevelser under arbetet som reporter, men även privat som när det visade sig vara svårt att borra efter vatten vid sommartorpet. Forskare intervjuas och sambanden klarläggs på ett lättbegripligt sätt i Klimatkrisens Sverige– så förändras vårt land från norr till söder. Norstedts.

 

2. Med dödssynderna som vägledning

Dödssynder är väl något vi ska undvika – eller? Mattias Goldmann bygger boken Klimatsynda! kring de sju dödssynderna lättja, girighet, lust, vrede, högmod, avund och frosseri. Tanken är att det är dags att sluta betrakta klimatarbete som en lång rad av försakelser.

Här finns gott om rappt skrivna exempel på varför ett mindre klimatpåfrestande liv också blir mindre påfrestande för individen, men boken ger också en inblick i den ständigt pågående debatten om klimatförändringarna, skuld, skam och möjliga framgångsfaktorer. Volante.

3. Fågelklassiker i ny utgåva

Nu finns en förkortad utgåva av boken Om fåglar i Sverige, av Lars-Åke Janzon och Staffan Ullström. Samtidigt som den kortats ned har också fler fågelarter tillkommit. Här finns de förväntade naturvetenskapliga fakta om storlek och utbredning, men också annan information om till exempel var olika fågelnamn kommer ifrån och om fågelarterna i mytologin. Norstedts.

 

 

4. Snabbt om plast på webben

I skriften Ingen kommer undan plasten summerar forskningsfinansiären Mistra aktuella trender och forskning om plast. Här finns övergripande artiklar om plastens historia och nedskräpning, men också exempel på innovationer inom bioplastområdet och förslag på vägar framåt. Skriften finns att ladda ned på sidan mistrasummerar.se. Redaktör är Per Westergård. Mistra.

 

 

5. Trädgårdsbok med hållbarhet i fokus

Boken heter visserligen Klimatsmart trädgård, men det är knappast rättvisande. Då är undertiteln Plantera och odla för hållbarhet mer korrekt. Den som förväntar sig sida upp och sida ned om biokol och beräkningar av eventuella minskade klimatutsläpp tack vare egen odling kommer att bli besviken. Däremot finns här en mängd råd om klimatanpassning vid bland annat växtval, och många tips som främjar biologisk mångfald. Ingen dålig bok, men titeln riskerar att leda till felköp. Av Susanna Rosén. Norstedts.

6. Yes we can!

Trött på alla dystra rapporter om smältande isar, döda korallrev och annat elände? Då kanske Mats Engströms bok Miljöframgångar – från freonförbud till klimatlag kan vara lämplig sommarläsning. Här samlar författaren en lång rad exempel på lyckade åtgärder, som att förbjuda ämnen som förstör ozonskiktet, men förklarar också hur dessa framgångar tillkommit. Fri tanke.

7. Lärobok om cirkularitet

I boken Cirkulära materialflöden i praktiken beskriver Leena Kossila ett antal olika cirkulära lösningar från olika branscher. Boken är skriven som kurslitteratur för högskolestuderande och varje kapitel innehåller diskussionsfrågor. Samtidigt är den lättläst och ger en snabb – om än översiktlig – inblick i många olika materialflöden. Författaren är konsult inom produktion och logistik. Studentlitteratur.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.