Sju åtgärder för planeten

Forskare knutna till ett globalt projekt med säte i Lund har enats om sju åtgärder för att rädda vår planet undan miljöförstöringar och klimathot.

Sju åtgärder för planeten

Projektet Earth System Govennance Project är ett tioårigt forskningsprogram som engagerat en stor grupp miljö- och samhällsvetare från hela världen. Basen för projektet finns vid Lunds universitet.

– Vi som står bakom texten har haft delvis olika åsikter utifrån våra olika intressen och kompetenser. Texten är resultatet av en lång diskussion där vi slutligen enats om sju åtgärder som är både viktiga och nödvändiga, säger professorn och hållbarhetsforskaren Lennart Olsson i Lund.

Gruppen menar att de internationella beslutsystemen och regelverken måste göras om så att de kan bromsa klimatkrisen. Liksom FN skapades efter andra världskriget för att avvärja framtida kriser behöver hotet mot vår miljö nu hanteras med samma beslutsamhet.

Sju livsviktiga punkter

De sju åtgärderna handlar om vad som krävs för att världen snabbt ska kunna bryta den globala uppvärmningen innan den har passerat farliga brytpunkter. Förslagen kommer att diskuteras vid FN:s konferens om hållbar utveckling i Rio i juni.

– Den sista punkten tycker jag för min del är den viktigaste, men kanske också den svåraste. Det gäller att driva en effektiv miljöpolitik men samtidigt försöka minska och inte öka orättvisorna i världen, säger Lennart Olsson.

Här är förslagen:

• Hållbarhetsarbetet måste lyftas upp, exempelvis genom att skapa ett UN Sustainable Development Council direkt under FNs generalförsamling. I detta råd bör G20 – de länder som står för två tredjedelar av världens befolkning och nio tiondelar av dess BNP – få minst hälften av rösterna, så att besluten kan bli snabba och effektiva.

• FNs miljöorgan UNEP, United Nations Environment Programme, bör också få en viktigare roll inom FN-systemet, på samma nivå som till exempel Världshälsoorganisationen.

• Ny teknik med stora möjligheter men också stora risker måste få reglerande ramar. Några exempel är nanoteknik, syntetisk biologi och geoingenjörsteknologi, det vill säga storskaliga tekniska försök att förändra klimatet.

• Världens ekonomiska regelverk måste förändras så att miljövänliga produkter och processer gynnas i handelsavtal och tullvillkor.

• Fler internationella beslut måste tas enligt majoritetsprincipen. Att sträva efter konsensus tar för lång tid och gör att ribban sätts efter de minst ambitiösa länderna.

• Det civila samhället bör få en starkare rådgivande roll i internationella sammanhang.

• Fattiga länder måste få kraftfullt stöd för att göra de förändringar som krävs.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.