Sjöfarten kan få miljömärkning

Miljöministrarna runt Östersjön vill lansera en miljömärkning för sjöfarten, Clean Ship. Det är en miljöindexering av fartyg och idén är att fraktköpare ska få bättre information om de fartyg de anlitar och på så vis kunna främja miljövänlig sjöfart. Ministrarna har dessutom tagit beslut om att kväveoxidutsläppen måste minska med 40 procent och kraven för svavelutsläpp ska minska en procent. För att komma åt det illegala fisket och fartyg som dumpar olja illegalt föreslår de att kontrollen och sanktionssystemet förbättras samt att åklagare från de olika länderna skapar ett nätverk för samverkan för att bättre kunna komma åt brottslingarna.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.