Självklarheter och pr-mässig fernissa

Hållbarhetsredovisning Bankernas hållbarhetsrapportering återspeglar de låga förväntningar på hållbart företagande som kännetecknar debatten kring csr och hållbarhet. Det konstaterar en studie av bankernas hållbarhetsrapportering som inte är nådig i sin kritik.

Självklarheter och pr-mässig fernissa

Forskarna Susanna Alexius och Leina Löwenberg, båda företagsekonomer från Score vid Handelshögskolan och Stockholms Universitet har undersökt vad Svenska Bankföreningens medlemmar egentligen skriver om i sina hållbarhetsredovisningar.

Rapporten visar att en tredjedel av bankföreningens medlemmar helt saknar hållbarhetsrapport. Men mest förvånade är författarna över innehållet i de rapporter som finns. De ger främst uttryck för ett kortsiktigt och lokalt engagemang som sätter bankens ekonomiska egennytta i främsta rummet,

– De återspeglar den ihåliga hållbarhetsdiskurs som dominerar näringslivet idag. Det är som om företagen bar en tvångströja av ekonomisk rationalitet, säger Leina Löwenberg.

Bankernas hållbarhetsarbete handlar i första hand om att arrangera dialoger och uppmuntra andra att engagera sig för hållbarhet. Särskilt är det kunderna som ska bli mer aktiva, medan banken själv kan fortsätta med ”business as usual”. En förklaring som förs fram i rapporten är att bankerna helt enkelt återspeglar de låga förväntningar på hållbart företagande som kännetecknar den generella diskursen om csr och hållbarhet.

– Det är inte alls säkert att ansvarstagandet och hållbarheten ökar bara för att fler börjar hållbarhetsrapportera. Titta närmare på vad din bank egentligen skriver om i sin hållbarhetsrapport. Begreppet hållbarhet är så mångtydigt att nästan vad som helst tycks platsa i de här rapporterna. Men mycket är självklarheter eller ren PR-mässig fernissa, säger Susanna Alexius.

Susanna Alexius och Leina Löwenberg har närgranskat rapporteringen från de 24 medlemsbankerna i Svenska Bankföreningen som tillsammans representerar mer än 85 procent av den svenska bankmarknaden.

Läs hela rapporten här

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.