nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Sita sänker hastigheten

Med lägre hastighet och sparsam körstil vill återvinningsföretaget Sita slå in på en miljövänligare väg för sina tunga fordon. Insatsen beräknas minska utsläppen med 1 300 ton koldioxid per år.

  • Annons 1

Som ett led i en satsning på att minska sina utsläpp har Sita beslutat att sänka hastigheten för sina 700 lastbilar till max 80 km per timme. Insatsen beräknas spara 1 300 ton koldioxid per år.

Förutom de miljömässiga och ekonomiska vinsterna som en minskad bränsleförbrukning innebär bidrar den begränsade hastigheten även till att minska olycksrisken, minska buller i närmiljön och skapa en bättre arbetsmiljö för chaufförerna.

Sita har dessutom installerat teknisk utrustning i 118 av sina fordon som underlättar för chauffören att köra miljövänligt. På en display i bilen får föraren omedelbar återkoppling på sin körstil och bland annat visas andelen fotbromsningar, bränsleförbrukning och andelen tomgångskörning. Målet är att minska transporternas miljöpåverkan, skapa ett lugnare körsätt och leva upp till beställarnas krav.

– Vi har sett över hur vi kan minska vår klimatpåverkan i trafiken på många sätt. Förutom satsningarna på de tunga fordonen genom sänkta hastigheter och verktyg för att köra mer miljövänligt har vi även tagit ett beslut om att alla tjänstemännens förmånsbilar måste vara drivna med etanol, diesel, gas eller vara hybridfordon, säger Mårten Widlund, vd för Sita.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

”Inför lagkrav för företag att respektera mänskliga rättigheter”

Vi har på uppdrag av Statskontoret utvärderat hur svensk lag lever upp till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vår utredning visar att det finns en rad brister. Bland annat överordnas företagens vinstintresse mänskliga rättigheter, företag hålls ytterst sällan juridiskt ansvariga och kränkningar som sker utomlands prövas ytterst sällan i Sverige, skriver tre jurister som varit involverade i arbetet.

  • Annonskod Huvudspalten 4