nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Sita sänker hastigheten

Med lägre hastighet och sparsam körstil vill återvinningsföretaget Sita slå in på en miljövänligare väg för sina tunga fordon. Insatsen beräknas minska utsläppen med 1 300 ton koldioxid per år.

  • Annons 1

Som ett led i en satsning på att minska sina utsläpp har Sita beslutat att sänka hastigheten för sina 700 lastbilar till max 80 km per timme. Insatsen beräknas spara 1 300 ton koldioxid per år.

Förutom de miljömässiga och ekonomiska vinsterna som en minskad bränsleförbrukning innebär bidrar den begränsade hastigheten även till att minska olycksrisken, minska buller i närmiljön och skapa en bättre arbetsmiljö för chaufförerna.

Sita har dessutom installerat teknisk utrustning i 118 av sina fordon som underlättar för chauffören att köra miljövänligt. På en display i bilen får föraren omedelbar återkoppling på sin körstil och bland annat visas andelen fotbromsningar, bränsleförbrukning och andelen tomgångskörning. Målet är att minska transporternas miljöpåverkan, skapa ett lugnare körsätt och leva upp till beställarnas krav.

– Vi har sett över hur vi kan minska vår klimatpåverkan i trafiken på många sätt. Förutom satsningarna på de tunga fordonen genom sänkta hastigheter och verktyg för att köra mer miljövänligt har vi även tagit ett beslut om att alla tjänstemännens förmånsbilar måste vara drivna med etanol, diesel, gas eller vara hybridfordon, säger Mårten Widlund, vd för Sita.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Nobelpristagare anser att klimatmötet ska avbrytas

Båda Nobelpristagarna i ekonomi anser att det viktigaste för klimatet är att sätta igång med åtgärder som leder framåt. Nu. Handlingsförlamningen är det största problemet. Paul Romer anser att en bra start är att något större land fattar beslut om koldioxidskatt. William Nordhaus rekommenderar att klimatmötet i Katowice ajourneras och att en mindre grupp diskuterar sig fram till vilka mekanismer som kan ge resultat.