Sita gör el av metangas

På Sitas avfallsanläggning Forsbacka utanför Gävle installerar man just nu en gasmotor med generator som ska omvandla metangas till el. Produktionen av el ska komma igång under de närmaste dagarna.

Generatorn kommer att producera så mycket el som förbrukas på Forsbacka, motsvarande en årsförbrukning av hushållsel hos 140 normalstora villor.

Målet är att anläggningen blir självförsörjande, uppger Sita i ett pressmeddelande. Investeringen väntas betala sig på tre år.

Företaget ser också en vinst i att ta hand om metangasen, en potent växthusgas, så att den inte läcker ut och bidrar till klimatförändringen.

Det finns cirka 200 deponianläggningar i Sverige. När avfallet bryts ner bildas metangas. Vid omkring hälften av deponierna används metangasen till fjärrvärmeproduktion. Vid några platser produceras el.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.