Sims får stororder av El-kretsen

Sims Recycling Solutions svenska verksamhet, före detta Sims Mirec i Norrköping, har träffat ett flerårigt avtal med den rikstäckande återvinningskedjan, El-Kretsen. Servicebolaget El-Kretsen är näringslivets svar på hur man ska hantera ökade volymer elektronikskrot.

Under 2006 återvann El-Kretsen 150 000 ton elektronikskrot, vilket motsvarar 15,8 kilo per invånare och år, uppger Sims. El-Kretsen upphandlar både transporter- och återvinningstjänster genom att skapa hård konkurrens mellan olika leverantörer.

Nyligen blev det klart att Sims Recycling Solutions flyttar sin verksamhet till Katrineholm i Scania Bussars gamla lokaler. Sims räknar med att snart komma igång med produktion i Katrineholm, där avtalet med El-Kretsen kommer att utgöra en väsentlig del av volymerna.

El-Kretsen, som är ett icke vinstdrivande servicebolag, ägs av 21 branschorganisationer inom näringslivet och har över 1 000 anslutna företag. Insamlingen av elektronikskrot sker i samarbete med landets kommuner via ett system som kallas Elretur. Kommunerna åtar sig att ordna bemannade återvinningscentraler där hushållen gratis får lämna elektroniska produkter. El-Kretsen arrangerar så att elektronikprodukterna återvinns enligt de lagar och regler som gäller om producentansvar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.