Sigtunas hotell lade konkurrensen åt sidan

Miljöarbete Sigtuna och Arlandas hotellnäring har lagt konkurrensen åt sidan. Genom att arbeta tillsammans för att minska koldioxidutsläppen från verksamheten har de nått mycket längre än vad de annars skulle ha gjort.

Sigtunas hotell lade konkurrensen åt sidan

2009 bestämde sig besöksnäringen i Sigtuna för att lägga konkurrensen åt sidan och börja samarbeta för att minska sin klimatpåverkan. Tillsammans står de för cirka 700 000 övernattningar per år.

– Med det följer också ett ansvar, säger Camilla Zedendahl, vd för Destination Sigtuna och drivande i projektet.

Camilla Zedendahl, vd för Destination Sigtuna
Camilla Zedendahl, vd för Destination Sigtuna

Bara under 2013 minskade hotellnätverket sina koldioxidutsläpp med 11 procent, detta trots att beläggningen samtidigt ökade med 93 000 övernattningar. Det hade de inte klarat av på egen hand.

– Tillsammans har vi en massa kompetens inom olika områden och på så vis kan vi inspirera och hjälpa varandra, det är häftigt, säger Camilla Zedendahl.

Hotellen har bland annat samarbetat i ett projekt för att öka tillgängligheten till laddstolpar i området.
Hotellen har bland annat samarbetat i ett projekt för att öka tillgängligheten till laddstolpar i området.

Tillsammans har de 14 hotellen arbetat med energieffektiviseringar och de hjälps åt med kontroll av leverantörskedjor. De har också satt upp laddstolpar så att man numera kan ladda elbilen på alla hotellen i området.

Träffas regelbundet

Hotelldirektörerna som har mandat att fatta beslut träffas varannan månad för att diskutera utmaningar och hur de gemensamt kan lösa dessa. En grupp förbereder mötena så att det ska gå att fatta beslut på ett väl förankrat underlag.

– Det är viktigt att det finns en struktur och en kontinuitet så att det är lätt att agera. Det ska vara nära mellan beslut och handling, säger Camilla Zedendahl.

Nätverket och samarbetet bygger på förtroende och frivillighet. Att skapa ett förtroende i gruppen har varit absolut nödvändigt för att det ska fungera. För att göra detta har man bland annat använt sig av fem ledord som arbetet utgår ifrån, tre av dem är långsiktighet, öppenhet, generositet, idéburet och värdeskapande.

Under hösten har palmolja varit uppe på bordet och hotellen har börjat fasa ut ocertifierad palmolja ur menyerna. För att sprida kunskap om vilka livsmedel som innehåller palmolja har de startat en palmoljeblogg som både allmänhet och kollegor runt om i Sverige kan använda sig av och fylla på kunskap i.

– När vi som hotell tog steget att fasa ut ocertifierad palmolja bestämde sig kommunen för att bli första kommun att ta bort det ur upphandlingen, så arbetet ger ringar på vattnet, konstaterar Camilla Zedendahl.

Att lägga konkurrensen åt sidan för att tillsammans arbeta på ett klokare sätt har varit effektivt.

– Att dela kunskap och att vara generös tror jag är det enda sättet att nå framgång när det gäller hållbarhet, säger Camilla Zedendahl.

Fakta

Om samarbetet

Sigtuna och Arlanda är Sveriges fjärde största hotelldestination med cirka 700 000 övernattningar varje år. Sedan 2009 samarbetar Destination Sigtuna och 14 hotell i Sigtuna och runt Arlanda för att skapa en hållbar destination. Under 2013 minskade hotellen i nätverken sina koldioxidutsläpp från 1330 ton till 1180 ton. I beräkningarna ingår anläggningarnas koldioxidutsläpp som orsakas av elanvändning, egna transporter och uppvärmning, tjänsteresor samt extern tvätt.

Fakta

Camillas tips: Så skapar du ett bra samarbete med konkurrenterna:

Fundera på vilka som är era naturliga samarbetspartners. Ta fram en stark idé som gör att det får ta tid från det vanliga arbetet. Hitta de människor som vågar och vill engagera sig. Knyt till er kunskap så att ni bottnar i vad ni ska göra.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.