Sida satsar två miljarder på miljö

Sida kommer att öka sina satsningar på miljöområdet på uppdrag från regeringen. Under 2006 ska ytterligare 235 miljoner kronor gå till miljöinsatser runt om i världen. Totalt ska Sida satsa drygt två miljarder kronor på miljö.

– Miljöproblemen är i verklig bemärkelse globala. Men de drabbar de fattigaste människorna hårdast. Det är framför allt de som blir svårt sjuka av föroreningar och giftiga utsläpp, som får sina hem och boplatser förstörda av naturkatastrofer. Hela samhällsstrukturer hotas när miljöförstöringen gör livsutrymmet knappare, säger Sidas generaldirektör, Maria Norrfalk.

Pengarna kommer att satsas på insatser inom sex områden; vatten och sanitet, kemikaliehantering, hållbar energi och klimat, hållbar statsutveckling, hållbart naturbruk samt utbildning och miljöförvaltning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.