Sida prisas i USA för skydd av ozonskiktet

Redan 1993 började Sida finansiera ett nätverk mellan länderna i Sydostasien för att de tillsammans skulle jobba för att minska utsläpp av ozonnedbrytande ämnen. Nu har de fått pris för arbetet.

Sida prisas i USA för skydd av ozonskiktet

Arbetet i Sydostasien har varit mycket framgångsrikt och arbetssättet som skapades har sedan dess varit modell för nio andra liknande nätverk som bildats runt om i världen. FN:s miljöprogram UNEP har stått värd för nätverket och varit Sidas samarbetspart. Sida har också, med tekniskt stöd av Stockholm Environment Institute, SEI och UNEP, stött nätverk mellan myndigheters ozonenheter och tullmyndigheter för att förhindra smuggling av ozonnedbrytande ämnen där även länder i södra Asien och Kina var med.

Priset Sida nu har tilldelats delas ut av USA:s miljöskyddsmyndighet EPA och delas årligen ut till personer och organisationer som arbetar för att uppfylla Montrealprotokollet om att avveckla ozonnedbrytande ämnen.

– Detta pris handlar om såväl innovation, långsiktighet som vikten av att arbeta regionalt med avgörande miljöfrågor. Jag är stolt över att Sida satsade där andra inte vågade tro. Detta är ett bra exempel på att goda resultat ibland behöver få ta tid och det är inspirerande att Sidas stöd bidragit till att ett globalt hälso- och miljöproblem ser ut att kunna lösas, säger Johan Schaar, policychef på Sida.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.