Sida och Världsbanken skapar global fond

Sida och Världsbanksorganet IFC har inlett ett samarbete för att främja klimatrelaterade innovationer och investeringar. De ska skapa en global fond för att öka investeringar för förnyelsebar energi och energieffektivisering i utvecklingsländer.

Fonden ska bidra till att minska den risk som finns vid nyinvesteringar i ny energi i utvecklingsländer, vilket förväntas öka investeringstakten.

– Satsningen är oerhört viktig i kampen för utsläppsminskning och klimatsmart energiutveckling. Den globala efterfrågan på energi förväntas öka med 36 procent mellan 2008 och 2035, varav länder utanför OECD står för 93 procent av den väntade ökningen, säger Roger Garman, programansvarig på Sida.

Fonden kommer att skötas av IFC, som är idag världens största investerare i så kallade emerging- / frontier markets.

–  Det finns en enorm potential att minska utsläppen. Riktade ekonomiska incitament behövs som katalysatorer för att hjälpa utvecklingen i rätt riktning. God och säker tillgång till kostnadseffektiva, hållbara och hälsosamma energilösningar, på såväl lokal som nationell nivå, spelar en viktig roll för att uppnå flera millenniemål för fattigdomsminskning och utveckling, säger Roger Garman.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.