Shell och Stena Recycling i samarbete

Svenska Shell och Stena Recycling inleder ett rikstäckande samarbete för återvinningen av farligt avfall på verkstäder.

I samarbetet mellan Svenska Shell och Stena Recycling ska bland annat fler verkstäder förses med sändare som meddelar fyllnadsnivåer i tankar med spillolja. Detta för att effektivisera transporterna och minska miljöpåverkan.

– Via GPS kan vi på Stena ha kontroll på var tankfordonen finns och sändarna på verkstäder ger besked om när det är dags att hämta farligt avfall, oavsett om verkstaden anmält behov av tömning eller inte. Lösningen ökar servicen till verkstäderna, säger Martin Holmen på Stena Recycling.

Avtalet omfattar cirka 3 000 kubikmeter spillolja per år hos verkstäder i hela landet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.