Sex smarta tips- Så skapar du pr kring ert klimatarbete

Durban är inte bara platsen för nästa stora klimattoppmöte utan även receptet för hur du skapar pr kring ert klimatarbete. I varje fall om man får tro Mattias Goldman på Tricorona.

Sex smarta tips-
Så skapar du pr kring ert klimatarbete

Durban i Sydafrika. Lägg namnet på minnet. Det är nämligen här nästa stora klimattoppmöte går av stapeln i månadsskiftet november/december 2011. Men det är också strategin för ert pr-arbete när ditt företag ska få medierna att lyfta ert klimatarbete. En åtgärd för varje bokstav- här följer receptet:

D som i datum. FN håller ett flertal förmöten inför Durban. 3-8 april i Bankok, och 6-17 juni i Bonn. Använd de här mötena som fond i din klimatkommunikation för att skapa ett sammanhang kring ert arbete.

U som i utmana. Utmana en kund, en konkurrent, eller någon annan i en klimatbatalj för att skapa spänning och dynamik.

R som i rikta. Rikta kommunikationen. Vem vänder ni er till, branschmedia, kunder? Det är mer effektivt att rikta sig mot nyckelgrupper än att försöka att få alla att nappa.

B som i beskriv. Vad gör ni konkret för att minska er klimatpåverkan, reser ni mindre, använder ni förnybar energi? Var specifika så att medierna förstår att de fina orden faktiskt utmynnar i konkreta åtgärder.

A som i allians. Det är alltid bra att jobba tillsammans, särskilt med oväntade kumpaner. Motormännen, värsta konkurrenten? Oväntade och nyskapande allianser (förlåt miljöorganisationerna) får mer uppmärksamhet.

N som i nyansera. Huvudbudskapet efter klimatkonferensen i Durban kommer med allra största sannolikhet att vara att detta inte är tillräckligt. Vänd istället på steken och berätta om vad Durban betydde för er, exempelvis, det gav mig anledning att lansera egna klimatmål eller att vidareutbilda personalen.

Sådär, nu har ni medierna på kroken!

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.