Sex lösningar som stoppar uppvärmningen

Aktuellt En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.

Sex lösningar som stoppar uppvärmningen

Världsnaturfonden, WWF lyfter årligen fram ett antal innovationer som har stor potential att minska utsläppen av koldioxid globalt om de får spridning.

I år lyfter man fram sex innovationer från Sverige, Finland och Norge som globalt har potential att minska koldioxidutsläppen med mer än 300 miljoner ton varje år – mer än Nordens alla länders samlade årliga koldioxidutsläpp.

Här är de svenska bolagen:

Swedish Algae Factory 

De har tagit fram ett material utvunnet från alger som ökar effektiviteten på solceller med mer än 4 procent, genom deras naturliga förmåga att fånga in ljus. Dessutom renas vatten vid tillverkningsprocessen.


Greater Than

En bilförsäkring som styrs efter förarens körmönster i realtid baserat på antal körda mil och hur säkert föraren kör. Föraren får ekonomiska incitament att spara mil, utsläpp och energi, vilket i sin tur ger samhället säkrare trafik, bättre klimat och hälsa genom minskade luftföroreningar.

Formconsult

Packar betong så att ytan blir jämnare och får bättre hållbarhet. Det går också snabbare och är mindre kostsamt att använda denna lösning än traditionella alternativ.

Scandinavian Water Technology

En tvättmaskin som använder filtersystem för att tvätta kläderna rena helt utan kemikalier. Tvättmedel och varmvatten behövs inte längre – kallt vatten räcker.

Övriga nordiska bolag som blir Climate Solver 2017:

Sympower (Finland) och Energynest (Norge) som erbjuder digitala lösningar som på ett kostnadseffektivt och smart sätt reglerar och lagrar energi från förnybara källor som sol och vindkraft.

 

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.