Sensationellt att båda halvkloten värms upp

Klimatforskaren Svante Björck vid Lunds universitet har kunnat bevisa att en samtidig uppvärmning av norra och södra halvklotet som följd av klimatförändring inte har skett på 20 000 år.

Klimatforskaren Svante Björcks studie om den globala uppvärmningen sträcker sig 14 000 år längre bakåt i tiden än vad tidigare undersökningar av klimatet nått med tillräcklig precision, nämligen ända till den senaste istidens slut för 20 000 år sedan. Sedan dess har klimatet växelvis förändrats på ena halvan av jorden med höjda temperaturer till följd, men då har det andra jordklotet behållit samma eller en sänkt temperatur. Sven Björck har nu kunnat bevisa att vi under de senaste 20 000 åren alltså aldrig tidigare ställts inför en global uppvärmning där båda halvkloten värms upp samtidigt.

– Det som sker idag är unikt ur ett historiskt geologiskt perspektiv, säger han.

Som exempel kan nämnas den senaste tydliga klimatförändringen som kallas Lilla istiden. Den inträffade mellan åren 1600 och 1900. Europa upplevde då några av sina kallaste århundraden med allvarliga konsekvenser för jordbruk, statsekonomier och transportmöjligheter. Men det finns inga belägg för samtida temperaturförändringar på det södra halvklotet under samma period.

Istället ser forskarna att det är externa processer som påverkar klimatet på båda halvkloten, till exempel vid meteoritnedslag eller ett våldsamt vulkanutbrott då aska kan spridas över stora delar av jordklotet.

– I de fallen kan vi se likartade effekter över hela jorden samtidigt, säger Svante Björck.

Förlopp av det slaget kan jämföras med dagens kraftiga ökningar av växthusgaser i atmosfären samtidigt som det sker en global uppvärmning.

– Så länge vi inte hittar några bevis för att tidigare klimatförändringar har lett till samtidiga och likartade effekter på global nivå, måste vi se dagens globala uppvärmning som ett undantag, som drivs av människans påverkan på jordens kolcykel, säger Svante Björck.

Hans resultat har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Climate Research.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.