SEB om TNFD: Hjälper oss att exkludera bolag

Biologisk mångfald Det globala ramverket Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD, syftar till att inkludera naturen i ekonomiskt beslutsfattande. SEB Investment Managment meddelar att man redan nu har börjat exkludera portföljbolag som inte tar sitt ansvar.

SEB om TNFD: Hjälper oss att exkludera bolag
Alfred Askeljung, hållbarhetsspecialist, SEB Investment Management. Foto: Adobe Stock/Pressbild.

I veckan lanserades den slutgiltiga versionen av det globala ramverket Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD, på New York-börsen. Ramverket är frivilligt, men tanken är att det på sikt ska inkludera värdet av naturens tjänster i företagens resultat och i investerares portföljer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Med andra ord ska företag som ”gör bra ifrån sig” få ett högre marknadsvärde jämfört med företag som inte tar ansvar över sin negativa påverkan på naturen och den biologiska mångfalden.

Så arbetar SEB Investment Management med TNFD

SEB Investment Management, där SEB-fonder ingår, är ett av de svenska bolagen som engagerat sig i arbetet med TNFD. Alfred Askeljung, hållbarhetsspecialist på bolaget, säger att man påbörjade arbetet med ramverket redan förra året genom att integrera biologisk mångfald och naturhänsyn i sin hållbarhetspolicy som implementerades i april.

– Det innebär att vi ställer tydligare krav på våra portföljbolag, för bolagsdialoger specifikt kring naturfrågor samt exkluderar bolag med negativ påverkan på känsliga biotoper eller hotade arter, säger han.

Vidare berättar han att man också kartlagt investeringar i specifika sektorer med hög potentiell naturpåverkan samt åtagit sig att sätta mål för avskogning i sin portfölj under nästa år.

– På så vis uppfyller vi redan idag delar av rapporteringskraven som tillkommer för finansiella institutioner. Vi arbetar vidare internt med hur vi ytterligare kan integrera naturhänsyn i våra bedömningar och i våra interna datadrivna verktyg och hur vi ska rapportera detta, säger Alfred Askeljung.

”TNFD kommer att bli lika välanvänt som TCFD”

2015 lanserades ett liknande ramverk för klimatet, Taskforce on Climate-related Disclosures, TCFD. Tanken med TNFD är att det ska fungera på ett liknande sätt, genom ett enhetligt språk och jämförbara nyckeltal mellan aktörer.

– De marknadsaktörer vi har samtalat med är övertygade om att TNFD kommer att bli lika välanvänt som TCFD, i sådana fall har vi en global grund på plats, säger Alfred Askeljung.

Men det finns också skillnader mellan ramverken, där den största skillnaden är att det läggs större fokus på vilken plats ett företag har sin verksamhet då olika naturrelaterade risker skiljer sig mellan olika regioner. Alfred Askeljung uppger att det också är den största utmaningen som han ser framför sig.

– Till skillnad från koldioxidutsläpp är påverkan på naturen lokal och korrekta bedömningar av risker och naturpåverkan förutsätter geografisk spårbarhet på en detaljnivå vi och branschen i stort saknar idag. Det sker dock mycket utvecklingsarbete både med öppna databaser och hos dataleverantörerna och vi är övertygade om att det här problemet kommer vara löst inom överskådlig tid, säger han.  

Ska länkas samman med Kunming-Montreal-avtalet

Tanken är också att ramverket ska länkas samman befintliga och kommande rapporteringsramverk, såsom EU:s obligatoriska hållbarhetsredovisning CSRD, samt med målsättningarna i Kunming-Montreal-avtalet för biologisk mångfald som världens ledare skrev under vid COP15 förra året.

– Om vi ska kunna omsätta målen från COP15 förra året i handling så behöver vi snabbt få till övervakning, styrning och uppföljning av biologisk mångfald, ekosystemtjänster och andra naturvärden. TNFD-ramverket ger oss den i dagsläget bästa möjligheten till det, avslutar Alfred Askeljung.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.