Se upp för giftiga båtbottenfärger!

Båtbottenfärger släpper varje år ut stora mängder giftigt avfall som påverkar ekosystemen i våra hav, men det finns alternativ, skriver Claes Tarras Ericsson, vd Ekomarine.

Se upp för giftiga båtbottenfärger!

Snart drar båtsäsongen igång. För att skydda båtarnas skrov och förhindra påväxt målar många båtägare skroven med giftig båtbottenfärg. Båtbottenfärger släpper varje år ut stora mängder giftigt avfall som påverkar ekosystemen i våra hav. Även om reglerna för båtbottenfärger har skärpts de senaste åren, har vi fortfarande en bra bit kvar till ett hav som inte belastas av farliga ämnen från dessa färger. Dels säljs fortfarande skadliga färger i Sverige, och i forum på Internet förekommer diskussioner om hur man går tillväga för att beställa förbjuden kopparfärg från andra länder som sedan används i Östersjöns vatten.

Använd spolplattor

I allt fler kommuner får båtklubbar och marinor förelägganden om att använda spolplattor och ha miljömässigt riktiga rutiner vid båtspolning för att förhindra att skadliga ämnen från båtbottenfärg kommer ut i havsmiljön. Spolplattor är ett bra sätt att komma till rätta med de skadliga färgerna, men det huvudsakliga problemet kvarstår – att skadliga båtbottenfärger fortfarande finns. Den bästa lösningen hade varit om de helt försvann från marknaden.

Tanken med spolplattor är att båtägarna ska kunna spola, slipa och skrapa sina båtbottnar utan att skada miljön. Både slipdammet och spolvattnet kan nämligen innehålla färgrester och miljöfarliga ämnen, som man inte vill ska hamna i marken eller rinna ut i vikar och vattendrag. Allt fler kommuner som blivit införstådda med problemet trycker nu på för att småbåtshamnarna ska ha miljömässigt riktiga rutiner vid båtspolning. Problemet är att en spolplatta är en dyrbar investering för en liten båtklubb.

Det finns idag fler alternativ till spolplattor och giftig båtbottenfärg; exempelvis båttvättar och båtbottenfärg som verkar biologiskt och som inte släpper ut några gifter alls. Dessa är utmärkta alternativ till den båtklubb och båtägare som vill vara miljövänlig, men inte har råd eller på annat sätt möjlighet att installera en spolplatta.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.