SDSN: ”Inget av målen är på väg att uppnås”

Agenda 2030 Enligt UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) har framstegen mot de globala utvecklingsmålen varit "stagnerande" för tredje året i rad, vilket hotar världens decennielånga ansträngningar för att uppnå målen.

SDSN: ”Inget av målen är på väg att uppnås”
Foto: Adobe Stock.

Om inte åtgärder vidtas kommer inget av de globala hållbarhetsmålen att uppnås till 2030. Det visar en ny rapport från SDSN som också framhåller att mindre än 20 procent av de individuella målen – som utgör SDG – har påbörjat en positiv utveckling mot att uppnås.

Under perioden 2015 till 2019 gjorde världen vissa framsteg i arbetet med de globala hållbarhetsmålen, men utbrottet av Covid-19-pandemin och kriget i Ukraina har lett till att framstegen har hamnat efter de förväntade pre-pandemiska trenderna.

Rapporten från SDSN påpekar att det finns en risk att klyftan i resultat avseende hållbarhetsmålen mellan höginkomstländer och låginkomstländer kommer att vara större år 2030 jämfört med 2015 – vilket skulle innebära ett decennium av potentiellt hotade framsteg.

Enligt rapporten visar 64 procent av världens länder begränsade eller inga framsteg när det gäller att uppnå de enskilda målen för hållbar utveckling vid halvvägsstrecket av Agenda 2030. Samtidigt noterar 15 procent av länderna en avstannad utveckling.

Ordföranden för SDSN, och huvudförfattare till rapporten, Professor Jeffrey D. Sachs, uttryckte följande:

”Halvvägs till 2030 är hållbarhetsmålen allvarligt ur kurs – och de fattiga och mest sårbara länderna lider mest.”

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.