SCB: Här är branscherna som minskat – och ökat – sina utsläpp mest

Klimat Sveriges tillverkningsindustri och energibransch får plus i kanten för minskade utsläpp. Transportbranschen får däremot bakläxa. Sammantaget var utsläppen från den svenska ekonomin nästan oförändrade under årets första kvartal jämfört med samma period föregående år, visar statistik från SCB.

SCB: Här är branscherna som minskat – och ökat – sina utsläpp mest
Flygbranschen är den bransch som står för mest utsläpp, enligt SCB. Foto: Adobe Stock.

Statistiken från Statistiska centralbyrån, SCB, är preliminär och redovisar produktionsbaserade utsläpp av växthusgaser per bransch från Sveriges ekonomi, där också hushållen ingår.

– Utsläppen minskade inom både tillverkningsindustrin och energibranschen. Men samtidigt ökade de från transportbranschen. Framför allt ökade utsläppen från flygbranschen kraftigt, säger Axel Ehrling, utredare på SCB i en kommentar.

FAKTA

Utsläpp av växhusgaser per bransch

Utsläpp av växthusgaser per bransch första kvartalet 2022 jämfört med samma period 2021.
  • Transportbranschen: + 18,2 procent
  • Utvinning av mineral: + 5,8 procent
  • Jordbruk, skogsbruk och fiske: – 0,9 procent
  • Offentlig sektor: – 2,3 procent
  • El, gas och värme, vatten, avlopp, avfall: – 2,4 procent
  • Hushåll och ideella organisationer: – 2,6 procent
  • Tillverkningsindustri: – 2,7 procent
  • Övriga tjänster: – 3,5 procent
  • Byggverksamhet: – 5,6 procent
  • Totala ekonomin: – 0,6 procent
Källa: Statistiska centralbyrån, SCB 

Pandemin spelar in

Totalt ökade växthusgasutsläppen från transportbranschen med 18,2 procent jämfört med första kvartalet 2021. Jämfört med 2019 – året innan coronapandemin –minskade däremot utsläppen med 26 procent, vilket tyder på att branschens utsläpp på längre sikt är på väg nedåt.

I tillverkningsindustrin minskade utsläppen totalt med 2,7 procent och i energibranschen med 2,4 procent.

Total minskning med 0,6 procent

Totalt minskade utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin med 0,6 procent, under det första kvartalet 2022 jämfört med samma period i fjol. Under samma period ökade Sveriges BNP med 3,5 procent, vilket enligt SCB innebär det att den så kallade växthusgasintensiteten fortsätter att ha en minskad trend.

– Att växthusgasintensiteten minskar betyder att utsläppen av växthusgaser per producerad krona i ekonomin minskar, säger Axel Ehrling.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.