SBTN klart – här är allt du behöver veta   

Biologisk mångfald För första gången är det nu möjligt för företag att sätta vetenskapligt baserade mål för biologisk mångfald. På onsdagen lanserade Science Based Targets Network den biologiska mångfaldens motsvarighet till SBTi.

SBTN klart – här är allt du behöver veta   
Foto: Adobe Stock.

Intresset för att sätta vetenskapligt baserade klimatmål enligt Science Based Targets Initiative, SBTi, har under de senaste åren exploderat. Över 2 600 företag, varav nästan 200 är svenska företag, har redan anslutit sig till initiativet och allt fler ställer sig i kö för att få sina mål vetenskapligt godkända.

Samtidigt har ramverket saknat vägledning för företag hur de kan minska sin påverkan på den biologiska mångfalden. Därför har initiativtagarna arbetat med att ta fram ett liknande, bredare, verktyg: Science Based Targets for Nature, eller SBTN. Redan 2020 presenterades en initial vägledning. Under åren har den fördjupats och detaljerna blivit tydligare, och på onsdagen presenterades den slutgiltiga produkten.

Viktigt för att leva upp till COP15-avtalet

Carly Smith är expertanalytiker på konsultföretaget Ecogain och sitter med i SBTN:s Corporate Engagement Program, som arbetat med att ta fram ramverket.

– Nu finns det för första gången ett vetenskapligt förhållningssätt som skapar jämförbarhet mellan företag i olika delar av världen. Det är väldigt många som har efterfrågat vägledning för det, så det här är jätteviktigt. Inte minst för att kunna leva upp till avtalet om biologisk mångfald som vi skrivit under på, säger hon.

Avtalet, som går under namnet Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, antogs av parterna till FN:s konvention om biologisk mångfald, CBD, i december förra året och innehåller bland annat målet om att 30 procent jordens land och hav ska skyddas till 2030.

– Det kräver att stater och företag behöver kunna mäta och följa upp sin påverkan. Sitter man på ett företag och vill fatta ett beslut om vad man ska investera i vill man också kunna mäta vilken påverkan det får på naturen. Det ska ramverket hjälpa till med, säger Carly Smith.

Klimatmål och mål för biologisk mångfald behöver samspela

Ramverket har tagits fram utifrån en vetenskaplig konsensus om att begränsningen av den globala uppvärmningen till 1,5 grader inte kan nås utan att också stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald. Den första versionen av SBTN tar avstamp i företagens påverkan på sötvatten och land, och är sammanlänkat med det redan befintliga ramverket för klimatet.

– Många tror att klimatförändringen är den främsta orsaken till förlusten av biologisk mångfald, men det stämmer inte, åtminstone inte än. Först kommer förändrad markanvändning, sedan överexploatering av naturresurser såsom vatten. Efter det kommer klimatförändringarna och därefter utsläpp av föroreningar och invasiva främmande arter. Genom att bara sätta mål för klimatet riskerar vi att missa att ta hänsyn till naturen; arbetet mot båda målen behöver gå hand i hand, säger Carly Smith.

Hur stort är intresset för att börja arbeta utifrån SBTN?

– Vi ser redan ett jättestort engagemang, och hoppas att intresset fortsätter att öka. Samtidigt finns det stora utmaningar när det kommer till data. Klimatpåverkan är lättare att mäta var än utsläppet sker, men tittar vi på naturen så är den ofta platsbunden och då krävs lokal kunskap, data från myndigheter och kunskap att tolka det.

Vidare berättar Carly Smith att ramverket kommer att fortsätta utvecklas med tiden. Bland annat saknas fortfarande mål för havet och specifika arter. Fram tills årsskiftet kommer 17 företag inom olika sektorer ingå i ett pilotprojekt för att få sina mål validerade, men genom dagens lansering kan alla som vill börja arbeta utifrån ramverket.

– Även om det känns svårt med data och att alla delar inte finns på plats, är det viktigaste att man som företag börjar arbeta med de här frågorna, avslutar Carly Smith.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.