SBTi: Så ska företag hantera sina leverantörskedjor

SCOPE-3 Science based target initiative (SBTi) har publicerat en ny vägledning för att hantera företags scope 3-utsläpp genom att engagera sig i leverantörskedjorna och få leverantörer att sätta upp egna vetenskapsbaserade mål.

SBTi: Så ska företag hantera sina leverantörskedjor
Antalet företag som uppmanar sina leverantörer att redovisa miljödata har ökat med 24%. Foto: Adobe Stock.

Försörjningskedjan utgör ofta den del av företagets värdekedja, där de största negativa effekterna inträffar. Enligt CDP uppskattas det att stora multinationella företag i genomsnitt genererar 11,4 gånger mer utsläpp i sina försörjningskedjor än i sin egen verksamhet. Beroende på bransch kan försörjningskedjor även vara kritiska punkter för avfall, vattenanvändning, avskogning, modern slaveri och barnarbete.

Som svar på utmaningen har SBTi nu lanserat en vägledning som ska hjälpa företag att engagera sig i leverantörskedjorna – och sänka sina Scope 3-utsläpp.

Den nya vägledningen beskriver bland annat de strukturer och relationer som måste byggas intern och externt för att möjliggöra handling.

Förslaget rekommenderar företag att analysera sin leverantörskedja för att fastställa vilka leverantörer som bör inkluderas i ett engagemangsinitiativ, baserat på antalet, typen och storleken på leverantörerna. Andra faktorer som företag behöver överväga inkluderar hur man kan påverka förändringar hos leverantörer, vilka sourcing- och inköpstrender som bör beaktas samt kategorisering av klimat- och miljörisknivåer i leverantörskedjan för att identifiera problemområden.

Vägledningen framhåller även att företag behöver implementera en effektiv lösning för datainsamling för att följa upp framstegen mot målen för engagemang av leverantörer.

Vidare rekommenderas det att införa workshops, individuell coachning, expertrådgivning eller e-post samt e-lärande och andra onlinebaserade utbildningar som webbinarier för att kontinuerligt upprätthålla engagemanget och driva förbättringar.

Slutligen presenterar vägledningen även fyra viktiga rekommendationer för att utrusta leverantörer med de kunskaper och färdigheter som krävs för att fastställa vetenskapligt baserade mål och ge återkoppling till slutanvändarorganisationen.

Dessa inkluderar att rapportera om metoder, antaganden och datakällor som används för att följa upp årlig prestation, etablera en reviderbar process för att uppdatera och underhålla listan över leverantörer, regelbundet uppdatera Scope 3-inventeringen och data samt överväga tredjepartsverifiering av beräkningar som ligger till grund för listan över leverantörsmål.

Fakta

Vad är SBTI?

Science Based Targets initiative är ett samarbete mellan UN Global Compact, World Resource Institute (WRI), WWF och Carbon Disclosure Project (CDP) som syftar till att ge företag vägledning i att sätta klimatmål som går i linje med vad vetenskapen anser krävs för att klara målsättningarna i Parisavtalet.

Företag som sätter ett mål kan lämna in dem till SBTi för godkännande och sedan få dem publicerade och använda målet i sin kommunikation.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.