SBTi pekar ut företag som misslyckas med klimatåtaganden

Klimat Företag som har misslyckats med att följa upp sina klimatlöften pekas nu ut av Science Based Target initiative, SBTi. Utpekandet är enligt SBTi en strategi för att öka transparensen och sätta press på företag att hålla sina löften.

SBTi pekar ut företag som misslyckas med klimatåtaganden
Foto: Adobe Stock.

Över en natt, mellan den 2 och 3 augusti, fick 62 företag och finansiella institutioner på SBTi:s lista markeringen ”commitment removed”, eller på svenska ”åtagandet borttaget”.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Företagen som pekas ut är bland annat e-handelsjätten Amazon i USA, brittiska Capital Finance samt den svenska verkstadskoncernen Leax Group. Enligt SBTi är syftet med den nya strategin att öka transparensen och sätta press på företag att hålla sina löften.  

”Detta ökar inte bara transparensen och ansvarsskyldigheten kring åtaganden och eventuell validering, det hindrar också företag att göra åtaganden utan att vidta åtgärder.” skriver SBTi i ett offentligt uttalande.

Fakta

Vad är SBTI?

Science Based Targets initiative är ett samarbete mellan UN Global Compact, World Resource Institute (WRI), WWF och Carbon Disclosure Project (CDP) som syftar till att ge företag vägledning i att sätta klimatmål som går i linje med vad vetenskapen anser krävs för att klara målsättningarna i Parisavtalet.

Företag som sätter ett mål kan lämna in dem till SBTi för godkännande och sedan få dem publicerade och använda målet i sin kommunikation.

Det första steget för företag som vill bli godkända enligt SBTi är att göra ett offentligt åtagande att de vill få sina klimatmål godkända av organisationen. Därefter har företagen 24 månader sig att skicka in sina mål för att få dem godkända.

Tidigare togs alla företag som misslyckades med att skicka in sina mål inom tidsramen helt bort från listan. Men nu kommer företag som misslyckas alltså finnas kvar på listan, med en markering om att åtagandet är borttaget. Företagen kommer att finnas kvar på listan tills de lämnar in mål som är godkända för validering.

Fakta

Anslut till SBTI – så gör du steg för steg

Steg 1: Åtagande

Steg ett i anslutningsprocessen handlar om att åta sig att presentera ett klimatmål inom 24 månader. Det första företaget gör är att skicka in ett så kallat ”commitment letter” där företaget förbinder sig att ta fram ett klimatmål enligt SBTI:s kriterier. När brevet sedan skickats in sätter SBTI upp företagets namn på deras lista över committed companies.

Steg 2: Mål

Därefter gäller det för företaget att utveckla sitt klimatmål. Man får helt enkelt fördjupa sig i SBTI:s kriterier som bland annat beskriver hur omfattande utsläppen ska vara och hur mycket de måste minskas. Det är även i detta steg som val av metod, typ av mål och beräkning av mål ska motiveras. För att beräkna utsläppen använder man sig av greenhouse gas protocol (GHG) som senare ligger till grund när man sätter sina mål för scope 1, 2 och 3.

Steg 3: Skicka in

När man sedan fastställt hur stora utsläppen är, vad målen ska innehålla och önskvärd minskningsnivå så fyller företaget i ett formulär som sedan skickas in till SBTI.

Steg 4: Offentliggöra ert mål

När målet till slut blir validerat så hamnar bolaget på SBTI:s hemsida och företaget uppmanas att kommunicera att de fått sina mål godkända. Framöver behöver företaget även årligen gå ut publikt med vilka utsläpp verksamheten har och hur de förhåller sig till de satta klimatmålen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.