SBTI: Här är de nya kraven på små och medelstora företag

SBTI Från och med nästa år införs nya krav för små och medelstora företag som vill sätta vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTI. Det innebär högre priser för valideringar och uteslutning av flera branscher.

SBTI: Här är de nya kraven på små och medelstora företag
SBTI höjer också priserna för validering.

SBTI har utvecklat nya riktlinjer för att definiera små och medelstora företag, samtidigt införts nya detaljer gällande avgifter och undantag. Syftet med ändringen är att förstärka efterlevnaden och höja ambitionsnivån inom den privata sektorn.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

För att små och medelstora företag (SME) ska kunna fastställa vetenskapligt grundade klimatmål enligt SBTI från och med den 1 januari 2024, måste följande kriterier vara uppfyllda:

Utsläppen i scope 1 och platsbaserade scope 2-utsläpp får inte överstiga 10 000 ton koldioxid.

  • • Företaget får inte äga eller kontrollera sjötransportfartyg.
  • • Företaget får inte äga eller kontrollera kraftproduktionstillgångar.
  • • Företaget får inte vara klassificerade i finanssektorn (FI) eller olja och gas (O&G).
  • • Företaget får inte vara ett dotterbolag till ett moderbolag vars kombinerade verksamheter faller inom standardvalideringsvägen.

För att ett företag ska anses vara ett SME måste också allt av följande vara sant:

  • • Mindre än 250 anställda.
  • • Omsättning på mindre än 40 miljoner euro.
  • • Totala tillgångar får inte överstiga 20 miljoner euro.
  • • Företaget är inte inom en obligatorisk skogs-, mark- och jordbrukssektor (FLAG).

Den nya definitionen för små och medelstora företag är framtidsinriktad och innebär inga omedelbara åtgärder för företag som redan har använt SME-målvalideringsvägen.

Från och med den 1 januari 2024 måste emellertid alla företag som vill använda SME-målvalideringsvägen följa den nya definitionen för SME. Detta gäller även för små och medelstora företag som uppdaterar eller omvärderar sina mål efter den 1 januari 2024 när de väljer målvalideringsvägen.

SBTI höjer också priserna för validering för SME-företag, från cirka 10 000 kronor, till cirka 12 500 kronor.

Små och medelstora företag med mindre än 10 miljoner USD i intäkter som är baserade i utvecklingsländer och övergångsekonomier (enligt definitionen av FN:s departement för ekonomiska och sociala frågor) kommer att vara berättigade till en avgiftsbefrielse. Den nya tröskeln för avgifter och undantag börjar också gälla från och med den 1 januari 2024.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.