Satsning på kunskap om miljögifter

En forskargrupp vid Örebro universitet ska bättre utveckla metoder för att mäta de biologiska effekterna av föroreningar i vattendrag och dess påverkan på djur och natur.

– De flesta miljögifter som vi släpper ut i naturen hamnar förr eller senare i vattendragen. Men hittills har det saknats bra metoder för att analysera vattenkvaliteten och bedöma riskerna för de organismer som lever i vattnet eller kommer i kontakt med det, berättar Per-Erik Olsson, professor i biologi vid Örebro universitet.

Metoden som kommer att användas går ut på att mäta den samlade effekten av olika ämnen som finns i vattnet, både föroreningar och naturligt förekommande ämnen. Utgångspunkten i projektet är de processer som sker i kroppens celler när de utsätts för miljögifter. Forskarna kommer att använda analys av genuttryck för att se om något i vattnet är exempelvis cancerframkallande eller kan störa hormonbalansen.

KK-stiftelsen och tre företag satsar tillsammans åtta miljoner kronor på projektet.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.