Samordning ska ge mindre administration

Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Djurskyddsmyndigheten har fått i uppdrag att ge förslag på hur de genom samordning kan göra det lättare för företag att lämna information till olika myndigheter. Orsaken är att regeringen vill minska den administrativa bördan för lantbrukare och småskaliga livsmedelsföretag.

Myndigheterna ska lämna förslag på gemensamma rutiner för att ta emot och lagra information. Syftet är att företagen ska slippa lämna samma uppgifter till olika myndigheter.

Förslagen ska redovisas efter samråd med Datainspektionen, Statistiska Centralbyrån, Naturvårdsverket och Nutek. Uppdraget ska vara klart den 30 september 200.

/p>

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.