Samma utsläpp trots snålare bilar

Trots bränslesnålare bilar så minskar inte trafikens samlade utsläpp. Orsaken är fler bilar och längre sträckor. Det visar Trafikverkets, Naturvårdsverkets och Konsumentverkets sammanställning.

Samma utsläpp trots snålare bilar

Den ökande trafiken har lett till att trenden sedan två år med minskade utsläpp från trafiken nu är bruten. Att nya bilar har blivit bränslesnålare och att andelen förnybara bränslen har ökat, har inte räckt för att kompensera för trafikökningen. Sedan 1990 har trafikens utsläpp ökat med 13 procent.

– Det är allvarligt. Det är oerhört viktigt att bilarna blir mer energieffektiva, men utvecklingen visar att det inte räcker. Nya drivmedel och en ny syn på trafiken för att minska biltrafikens ökning utan att försämra tillgängligheten behövs också, säger Trafikverkets miljödirektör Lars Nilsson.

Det är också stora skillnader i olika delar av landet. I Dals-Ed släpper de nya bilarna i genomsnitt ut 129 gram koldioxid, men i Bräcke hela 180 gram, en skillnad på 40 procent.

Törstiga bilar

Statistiken över nya bilars klimatpåverkan baseras på EU:s metod att mäta utsläppen. Metoden innebär att bilar som kan köras på både bensin och gas eller etanol antas köras på bensin, vilket ger en indikation om hur energieffektiva motorerna är. Om de fordonen istället tankas i huvudsak med etanol eller gas, minskar genomsnittsutsläppen av fossilt koldioxid till 148 gram per kilometer.

– Etanol och gas är viktiga för att visa att det finns bra alternativ till fossila bränslen. Men etanol- och gasbilar är fortfarande betydligt törstigare, och tyvärr väljer många i stället att tanka bensin, säger Carl Magnus Berglund, utredare på Konsumentverket.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.