”Samhällssidan är en flaskhals”

Karriär KTH-forskaren Mikael Karlsson går till Uppsala universitet. Han kommer att forska i frågan om klimatledarskap.

”Samhällssidan är en flaskhals”
Mikael Karlsson. Foto: Peter Knutson

Grattis till det nya jobbet!

– Tack!

Vad lockade med Uppsala universitet?

– Det var många saker, men framför allt att få möjlighet att fokusera min forskning mer på klimatfrågor. Detta är också en tjänst som ger mig möjlighet att forska mer.

Du ska arbeta som lektor i klimatledarskap. Vad är klimatledarskap?

– Rent vetenskapligt finns en del forskning som visar betydelsen av föregångare, exempelvis inom politiken. Politik från ett land kan spridas till andra, ett exempel på det är klimatlagarna som kommer nu. Det finns ett klimatledarskap även inom näringslivet.

– Jag har även tänkt att universiteten måste bli bättre rent allmänt på att vara sparringpartners gentemot politik och näringsliv. Hjälpa till att forma ett ledarskap i praktiken. Universiteten behöver också axla ett ledarskap gentemot allmänheten, både genom att se över sina egna utsläpp och erbjuda kurser.

Det här är kanske inte det man vanligen tänker på när man talar om klimatforskning?

– Nej, men jag tänker att samhällssidan är en flaskhals. Det finns massor av kunskap – varför använder vi den inte? Om investeringar är lönsamma – varför görs de inte? Det är viktigt för klimatpolicyforskningen att försöka ta fram kunskap om och modeller för hur man kan räkna in alla nyttor som finns. Så att man inte ser det som en bördefördelning utan som en skördefördelning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.