Samband funnet mellan PCB och diabetes

Höga halter av PCB ökar risken för diabetes, visar en ny amerikansk studie.

I Anniston, en liten stad i den amerikanska delstaten Alabama, tillverkades polyklorerade bifenyler, PCB, mellan 1929 till 1971. Det har gjort att miljögiftet, som anrikas i fettvävnad, finns i höga halter i området. Eftersom man observerat en ökad mängd diabetiker i staden så har forskare i USA undersökt sambandet.

Slutsatsen av den amerikanska studien är att det finns ett samband mellan förhöjd halt av PCB och diabetes, främst för kvinnor och personer under 55.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste