Samarbete ska engagera alla i hållbarhetskampen

Ett hållbart samhälle kräver en beteendeförändring. Men näringslivet kan inte själva stå för hela förändringen. För att få med sig svenskarna i hållbarhetskampen startar ett antal företag ett nytt samarbete.

Bakom samarbetet står Akzo Nobel, IVL Svenska Miljöinstitutet och Kroumata och består av en sex månader lång turné över hela Sverige, med start i höst. Under turnén ska politiker, näringsliv och allmänhet få ta del av kunskaper, musik och forskning i en salig balndning. Syftet är att visa på vikten av att fler aktörer samarbetar kring hållbarhet.

– Genom en gemensam satsning kan vi lyfta vikten av att hela samhället tänker långsiktigt. I dagsläget har både forskningen och näringslivet kommit långt inom hållbarhetsarbetet. Nu måste vi dela med oss av kunskapen och motivera enskilda personer att engagera sig och finna en glädje i att tänka hållbart i vardagen. Vi är övertygade om att denna satsning kan fungera som en katalysator, säger Jonas Fejes, affärsutveckling och marknad, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Och målsättningen är just att hållbarhetsengagemanget ska kännas roligt och intressant. Det är också därför tre så pass olika verksamheter samarbetar. Kunskapen hos IVL Svenska Miljöinstitutet och Akzo Nobel ska förenas med Kroumatas musik.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.