Samarbete om ny bränslecellsteknik

Norska Shell, Aker Kværner och Statkraft har tecknat ett avtal för att undersöka möjliga användsningsområden för en ny bränslecellsteknik som drivs med naturgas. Det tre företagen ska genom en förstudie utreda potentialen av bränslecelltekniken och se om det finns en teknisk och kommersiell grund för att gå vidare med samarbetet. För att kunna utveckla stora bränsleceller på 10-20 MW till år 2010 krävs investeringar på drygt en miljard kronor.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.