Samarbetar för minskade koldioxidutsläpp

Vattenfalls fjärrvärmeverk i Uppsala ökar andelen förnybara bränslen. Orsak: Landstinget i Uppsala län.

Landstinget i Uppsala lever med visionen att vara fossilbränslefritt till år 2020. I och med ett nytt avtal med Vattenfall Värme om att köpa koldioxidneutral fjärrvärme kan de redan nu halvera sina utsläpp av koldioxid.

Som en direkt följd av avtalet kommer fjärrvärmeverket att ändra sammansättningen av de bränslen som används i fjärrvärmeproduktionen i Uppsala, för att uppfylla landstingets krav. Mängden torv ska minskas och i stället ska det eldas med FSC-märkt träpellets, som är ett förnybart bränsle.

– Vi blandar in mer träbränsle utöver vår grundplan för ökad träinblandning och genom den här lösningen kan vi tillsammans snabbare minska koldioxidutsläppen i Uppsala, säger Adrian Berg von Linde, chef, Vattenfall Värme Uppsala.

Vattenfall Värmes stora kunder i Uppsala har efterfrågat fjärrvärme med mindre miljöpåverkan än den som hittills har producerats. Efter dialog med ett antal kunder, däribland landstinget, löstes detta med en koldioxidkompenserad fjärrvärme från avfallsförbränningen i Uppsala. Den delen i avfallet som inte är förnybar, det vill säga plasten, kompenseras genom att mängden träbränsle i den totala bränslemixen ökas utöver den redan inplanerade mängden.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.