Saltå Kvarn: ”Skatterätten hämmar klimatarbetet”

Juridik & Politik Saltå Kvarn fick inte dra av sina kostnader för klimatkompensation. Nu kommenterar deras vd Högsta förvaltningsdomstolens dom.

Saltå Kvarn: ”Skatterätten hämmar klimatarbetet”
Saltå Kvarn

– Skatterätten i Sverige hänger uppenbarligen inte med i utvecklingen och det kommer, helt i onödan, att hämma det oerhört viktiga klimatarbetet i många företag, säger Johan Ununger, VD på Saltå Kvarn, i ett uttalande.

Huruvida Saltå Kvarn, som säljer ekologiska jordbruksprodukter, ska få dra av sina utgifter för klimatkompensation har varit något av en följetong. Först nekade Skatteverket med argumentet att företaget inte fått en motprestation och att klimatkompensationen därför ska betraktas som icke avdragsgill gåva. Sedan gick Skatterättsnämnden ut med motsatt besked: Eftersom Saltå Kvarn har en uttalad miljöprofil och därför behöver neutralisera de negativa miljökonsekvenserna av sin verksamhet ”råder en sådan anknytning mellan bolagets verksamhet och de vidtagna klimatkompenserande åtgärderna att utgifterna ifråga inte kan träffas av avdragsförbudet för gåvor”.

”Regler behöver ändras”

Men den 19 september kom domen från Högsta förvaltningsdomstolen, som går på Skatteverkets linje och inte ser någon egentlig anknytning mellan Saltå Kvarns verksamhet och köpet av utsläppskrediter som skapat förutsättningar för trädplantering i Uganda. Däremot får företaget göra avdrag för konsultkostnader för beräkning av sin klimatpåverkan.

– Saltå Kvarn kommer trots Högsta Förvaltningsdomstolens dom att fortsätta klimatkompensera alla transporter. Det är helt centralt för vår verksamhet och vårt produktlöfte till konsumenterna. Men självklart behöver skattereglerna ändras på det här området. Sverige kan inte ha en ordning där klimatkompensation straffbeskattas, säger Johan Ununger.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.