Saknas hantering av kvicksilveravfall

Miljö & Utveckling har tidigare skrivit om att många industrier har problem med sitt kvicksilveravfall. För det avfall där kvicksilverkoncentrationen överskrider 0,1 procent finns idag inget godkänt slutförvar och avfallet får inte heller exporteras inom EU. Men det finns skäl att faktiskt tillåta export till exempelvis Tyskland, enligt en utredning från regeringen som släppts i dagarna. Att bygga djupförvar blir dyrt för de tillverkare som har små volymer kvicksilveravfall och här kan export vara en rimlig lösning. Annars anser utredaren Sten Bjurström att de tekniska förutsättningarna för att bygga säkra undermarksförvar är goda i Sverige. Att det idag inte finns en allmänt tillgänglig möjlighet att djupdeponera farligt avfall är en brist där det sannolikt kommer att krävas statliga insatser för att en anläggning ska komma tillstånd.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.