Sajt ska främja klimatsamarbete mellan länen

Miljöarbete Samarbete, erfarenhetsutbyte och information. En gemensam sajt ska underlätta länens samarbete när det gäller klimat och energi.

Sajt ska främja klimatsamarbete mellan länen

Länsstyrelserna samordnar och leder det regionala arbetet med klimat och energi inom respektive län. Webbsidan Regional klimat- och energisamordning ska underlätta samarbete. Tanken är att länsstyrelserna själva ska lägga ut dokument, information om projekt och andra erfarenheter som kan vara av värde för aktörer som arbetar med klimat- och energifrågor på lokal, regional och nationell nivå. Här hittar du sajten.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter