Så vill regeringens utredare skapa en cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi I mitten av mars presenteras en utredning som ska föreslå nya styrmedel som ska göra det mera attraktivt att återanvända, laga och dela varor med varndra.
Miljö & utveckling har fått ett försnack med Ola Alterå, regeringens utredare. Ett slags rotavdrag för reparationer är en av de saker som han väntas föreslå.

Så vill regeringens utredare skapa en cirkulär ekonomi

I utredningen ger Ola Alterå konkreta förslag på hur återanvändningen av konsumentprodukter kan stimuleras. Ett förslag är ett skatteavdrag liknande rut och rotavdraget, men inriktat på att öka återanvändningen. Skatteavdraget kan exempelvis gälla reparationer eller uthyrning av varor.

Det kommer också att finnas förslag på styrmedel som ger konsumenter en ökad trygghet när de handlar begagnat, exempelvis kring garantitider med syfte att stimulera försäljningen av produkter med längre livstid.

Ola Alterå vill också ge kommuner och statliga myndigheter ett tydligare ansvar för frågor som rör resurseffektivitet. Idag finns inget tydligt uppdrag när det gäller att undvika förekomsten av avfall.

–  Kommunerna borde inte bara informera om var man ska slänga sitt avfall utan också tala om för medborgarna vilka som arbetar med reparation och återanvändning för att underlätta för privatpersoner att leva cirkulärt, säger Ola Alterå.

Ett specifikt område där utredningen vill föreslå riktade styrmedel gäller transportsektorn: Målet här är att underlätta för bilpoolerna att växa.

– Jag hoppas att vi kan föreslå något som skapar bättre förutsättningar här, säger Ola Alterå.

Samarbeta mer

Ola Alterå vill också se en långsiktigt strategi för Sverige om hur en cirkulär ekonomi ska kunna nås.

– Regeringen har lagt flera förslag, till exempel en nyindustrialiseringsstrategi och det finns många andra initiativ. Men jag tror att de kan knytas ihop starkare för en cirkulär ekonomi.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.