Så vill regeringen göra turismen mer hållbar

Ett nytt initiativ från regeringen ska utveckla den svenska turistnäringen, bland annat mot hållbar utveckling. Tanken är att samla alla myndigheter som företagen behöver stöd från under ett och samma tak.

Så vill regeringen göra turismen mer hållbar

Under gårdagens invigning av TUR-mässan presenterades det nya initiativet som ska underlätta för företagen inom turistnäringen att utvecklas. Tanken är att det ska vara enkelt för småföretagare att få hjälp med kompetensutveckling, affärsnätverk, mötesplatser men också med att hitta finansiering för verksamhetsutveckling.

– För att det lilla upplevelseföretaget ska blomstra behövs samverkan kring en destination med väl fungerande infrastruktur, tillgängliga transporter, bra boende, god mat samt handel i en unik och hållbar miljö. Vår förhoppning är att det nya samarbetet innebär att turistföretag som vill växa kan ägna mindre tid åt administration och mer tid åt att utveckla sina resemål, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Leder samarbetet gör Tillväxtverket och Visit Sweden. Inblandade myndigheter är Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Rikstrafiken, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Vinnova och nya myndigheten Trafikverket.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.