Så vill EU hantera plasten

Miljörätt Nära hälften av alla plastprodukter är engångsartiklar skapade för att användas en gång och sedan slängas. Men allt slängs inte i papperskorgen. Bara i EU beräknas ett lastbilsflak plastskräp hamna i havet varje minut, året om.

Så vill EU hantera plasten
Creative Lab / Shutterstock.com
Olivia Åman, redaktör JP Miljönet.
Olivia Åman, redaktör JP Miljönet. Olivia Åman, redaktör JP Miljönet.

I ett försök att ta tag i problemet har EU-kommissionen presenterat En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi, (COM(2018) 28 final). I strategin listar de målsättningar kopplade till plast, bland annat att alstrandet av plastavfall ska frikopplas från tillväxten och att det ska vara möjligt att återanvända eller återvinna alla plastförpackningar. Strategin har senare följts av en åtgärdslista.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Direktiv om plastprodukter

Under hösten kompletterades strategin med ett förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (COM(2018) 340). Direktivet vilar på artikel 192(1) i Europeiska unionens funktionsfördrag (FEUF) och fastställer en lägstanivå för skyddsåtgärder inom unionen.

Förslaget delar upp de berörda produkterna i två grupper. I den ena gruppen finns de plastprodukter som har fullgoda alternativ, till exempel engångsbestick. Dessa plastprodukter ska inte få säljas alls.

Den andra gruppen består bland annat av lådor för take away-mat och plastmuggar. För de här produkterna saknas lämpliga alternativ i dagsläget. I dessa fall ska medlemsstaterna arbeta för att minska konsumtionen. Vissa produkter, till exempel sanitetsbindor, ska omfattas av ett märkningskrav med information om produkternas miljöpåverkan.

Stort ansvar faller på producenterna

EU-förslaget innehåller även en del om producentansvar. Enligt förslaget ska producenterna ansvara för sanering och avfallshantering för matbehållare, tobaksvaror, ballonger, muggar, tunna plastkassar och fiskeredskap. Producenterna ska också täcka kostnaderna för informationskampanjer om produkternas miljöpåverkan. Listorna med de olika produkterna och deras klassificering finns i bilagan till direktivet.

Målsättningarna märks även på andra håll. Genom en ny ändring av EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) har medlemsstaterna till exempel blivit skyldiga att identifiera de produkter som är den största anledningen till nedskräpning.

En ytterligare reglering är vår svenska förordning (2016:1041) om plastbärkassar. Förordningen genomför vissa av kraven i EU:s förpackningsdirektiv 94/62/EG.

Olivia Åman är jurist och redaktör för JP Miljönet på JP Infonet

Fakta

Juridiknyheter i samarbete med JP Infonet

Miljö & Utveckling presenterar juridiknyheter i samarbete med JP Miljönet, som levererar juridiska informationstjänster inom miljörätt med dokument från samtliga rättskällor samt i form av guider och expertanalyser.

JP Miljönet erbjuder domar, lagar, lagkommentarer, analyser, vägledande dokument och mycket mer.  JP Miljönet ingår i familjeföretaget JP Infonet och är ett av företagets största rättsområden.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.