Revisorn: Inget hållbarhetsarbete – inga pengar

CSRD Fler svenska företag ser nu finansieringsvillkor som en stark drivkraft för sitt hållbarhetsarbete. Trots detta är det fortfarande få företag som faktiskt mäter icke-finansiella nyckeltal. Det visar en ny undersökning som kartlagt över 1 000 företag.

Revisorn: Inget hållbarhetsarbete – inga pengar
Foto: Adobe stock.

Revisionsbyrån Grant Thornton har kartlagt hur 1 000 svenska företag med 10 till 500 miljoner kronor i omsättning ser på hållbarhet.

Vid årsskiftet infördes första steget av CSRD. Förutom att företag nu stegvis står inför mer omfattande hållbarhetsrapportering, innebär direktivet också ökad transparens och jämförbarhet. En ny undersökning visar dock att medelstora bolag har hamnat på efterkälken när det kommer till mätning.

Annie Sebelius, hållbarhetschef på Grant Thornton, menar att de medelstora bolagen fortfarande är alltför omedvetna och att CSRD i grund och botten är ett strategiskt stöd i verksamheten, inte en compliance-övning. Därför bör de inte vänta på att lagkraven träffar dem.

– CSRD omfattar visserligen de största bolagen först, men som del av en leverantörskedja påverkas många företag redan nu. Ska du vara relevant för investerare och locka nya medarbetare måste du ha relevanta nyckeltal inom såväl E, S och G. Här finns alltså en möjlighet för företag att ta position genom att identifiera de nyckeltal som är kritiska för just den aktuella verksamheten, säger hon i en kommentar.

75 procent av företag jobbar med hållbarhet

Även om de traditionella finansiella nyckeltalen fortfarande har en dominerande roll, anser 80 procent att hållbarhet kommer att vara en central drivkraft för företagsverksamhet i framtiden. Denna siffra har förblivit konstant sedan 2019 och 2021. Dock är en intressant förändring att andelen företag som aktivt arbetar med hållbarhet har ökat från 59 procent till 75 procent.

När det gäller vilka hållbarhetsområden företagen fokuserar på idag, är det tydligt att 77 procent prioriterar att erbjuda attraktiva arbetsvillkor. Dessutom uppger 73 procent att de strävar efter att motverka penningtvätt, mutor och korruption, medan 62 procent aktivt arbetar med mångfald och jämställdhet.

Grant Thornton utforskade även orsakerna till att företag investerar i aktivt hållbarhetsarbete. Här svarade 79 procent att det är för att säkerställa företagets långsiktiga överlevnad och styrka. Vidare svarade 77 procent att det är för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Det framkom också att företagen känner sig pressade av de krav som ställs på dem. Hela 72 procent av företagen uppger att de engagerar sig i hållbarhetsarbete för att möta kraven från sina leverantörer. Nästan lika många, 71 procent, svarar att de gör det för att följa regelverk och lagar, såsom GDPR och CSRD.

Ett område som sticker ut jämfört med 2021 är hållbarhet som en avgörande faktor för att erhålla finansiering. År 2021 uppgav endast tolv procent att finansieringsvillkor var en viktig faktor, medan denna siffra nu har ökat betydligt till 47 procent.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.