Så utnyttjade Scandic intressentdialog

Affärsutveckling Scandic Hotels talade med sin omvärld, rent bokstavligt, och inledde en intressentdialog inför arbetet med den nya hållbarhetsstrategin. Frågan hanteras på högsta nivå i företaget.

Så utnyttjade Scandic intressentdialog
Scandic Hotels

Scandic Hotels ville göra en djupare analys inför arbetet med en ny hållbarhetsstrategi. Därför frågade företaget olika intressentgrupper vad de tyckte var viktigt. Det säkrar att hållbarhetsstrategin är förankrad bland dem som är viktiga för företaget.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Vi vill ju till exempel att våra medarbetare ska vara engagerade, säger Lena Bjurner, HR- och hållbarhetschef hos företaget.

Det första steget var att identifiera vilka grupper som skulle kallas för intressenter. Företaget tog hjälp av konsulter som hjälpte till att undersöka vilka som påverkar eller bli påverkade av företagets verksamhet.

Valde de som påverkar

De som påverkar mycket och har stort intresse i verksamheten valdes ut för vidare utfrågning via enkäter. Sedan gjordes ytterligare ett urval bland stora aktörer och speciellt intresserade. Bland kunderna gjordes ett slumpmässigt urval bland dem som fanns med i företagets register.

Sedan var det dags att ställa frågor om vilka aspekter inom hållbarhetsområdet som intressenterna ansåg vara viktigast. Det gjordes vid såväl personliga möten som direktutsända enkäter och på nätet.

Slutsatsen blev att Scandic Hotels skulle satsa på mångfald. Företaget ska vara bra på att inkludera människor. Alla medarbetare ska trivas och alla sorters gäster ska tas emot på bästa sätt.

– En rättvis och bra arbetsplats med bra arbetsvillkor var det som låg riktigt högt, berättar Lena Bjurner.

Andra hållbarhetsfrågor, som klimat och miljö, ansågs också viktiga men kom inte allra högst upp för hotellföretaget. Vad gäller hälsa, växthusgaser och avfall, ska företaget vara bra nog för att engagera de inblandade, om än inte inspirera som förebild. För områden som kemikalier, energi, leverantörskedja och trafficking räcker det att företaget tar ansvar och uppfyller krav, men behöver inte ligga i täten.

Måste vägas mot annat

Att helt basera sin hållbarhetsstrategi på intressentdialogen är inget som Lena Bjurner vill rekommendera. Den måste vägas mot annat, till exempel vad forskare säger om tillståndet i världen.

Företaget planerar inte heller någon ny undersökning den närmaste framtiden, för det går inte att ändra strategi för ofta.

– Risken med intressentanalyser är att man får en bild av vad som är på tapeten just nu. Vill man ha en bra strategi måste man se allt i ett större sammanhang, sammanfattar Lena Bjurner.

Att hållbarheten landade på hennes bord, såsom varande HR-chef, beror på att de frågor som hamnat högst passar bäst in där. Lena Bjurner är en del av företagsledningen, så hållbarhetsfrågorna finns med på högsta nivå inom företaget.

Fakta

Så fungerar intressentdialog

Bra, bättre, bäst
Scandic Hotels gör inte allt som går att göra, utan väljer det som anses viktigast.
Förebild
Det som rangordnades högst efter intressentdialogen ska företaget bli så bra på att andra företag kan inspireras. Det blev mångfald, att ta hand om människor.
Engagera
Det som intressenterna uttryckte intresse för, men som ändå inte hamnade högst, räcker det att engagera sig i. För Scandic Hotels del blev det klimat och miljö.
Ansvar
Det som är viktigt men som inte rangordnades så högt är kemikaliehantering, energifrågor, leverantörskedjor samt trafficking. Det ska företaget ta ansvar för, men behöver alltså inte vara extra bra på.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.