Så tycker användarna om Iso 14001

Den främsta anledningen till att organisationer certifierar sig är kundkrav. Och ungefär hälften anser att standarden har bidragit till ökad vinst. Det visar Sis enkät bland Iso 14001-användare.

Iso 14001 är under revidering och den tredje upplagan av miljöledningsstandarden ska förenklas och anpassas till en helt ny struktur. För att få mer kött på benen i utvecklingsarbetet genomförde Sis i maj en undersökning med syfte att få ta del av användarnas synpunkter och erfarenheter. 603 undersökningar svarade, bland dessa var 40 procent små organisationer, 30 procent medelstora och 30 procent stora.

42 procent av de svarande var produktionsföretag, 40 procent tjänsteföretag, 4 procent myndigheter/kommun/landsting och 5 procent från övriga organisationer.

Undersökningen visar att den främsta anledningen till certifiering är kundkrav. Därefter kommer ”egen övertygelse”, följt av marknadsfördelar. På frågan om certifikatet används i marknadsföring svarade 77 procent ja, på vår hemsida och 36 procent ja, som bilaga i offerter. Flera svarande kommenterade även att de använder det i sälj- och marknadsföringsmaterial, under konferenser och som reklam.

Önskan: Faktiska miljöförbättringar

78 procent av de som är certifierade enligt Iso 14001 är också certifierade enligt standarden för kvalitetsledning Iso 9001. Och över hälften, 55 procent, anser att de ökat sin ekonomiska vinst till följa av Iso 14001. På frågan om miljöledningssystemet är en integrerad del i organisationens ledningssystem svarade 88 procent ja.

När de svarande får tycka till om det viktigaste inför revisionen svarar tre av fem att det viktigaste är att standarden leder till faktiska miljöförbättringar. Många vill också att den bättre kopplas till strategisk företagsledning. Och för små organisationer är det viktigaste att värdet av certifikatet stärks och ökad miljöprestanda. Större organisationer vill att den verkar som en del i hållbarhetsarbete och socialt ansvarstagande.

På frågan om vilka påståenden man bäst tycker beskriver erfarenheten av extern certifiering anser de flesta att det är att få en bra regelbunden diskussion om hur man kan förbättra miljöprestandan. Många anser också att revisionerna bidrar till att de skärper till sig och uppdaterar sådant som annars inte skulle ha gjorts. En del av de svarande ansåg dock att certifieringen inte var värd kostnaden, de flesta som svarade det är småföretag.

Nästan en femtedel anser att de gjort vinst genom kostnadsbesparingar och 31 procent anser att de ökat vinsten genom försäljning tack vare Iso 14001. Enligt Sis föll frågan om vilka av standardens delar som är svårast att införa och hålla uppdaterade bort. Dock kunde vissa kommentarer utläsas, exempelvis att det är svårt att arbeta med miljöaspekter där de verkligen gör nytta och att engagera alla att delta i förbättringsarbetet. Att fastställa detaljerade mål som är mätbara och kvantifierbara och att få anställda att ta åt sig informationen, var andra.

Revisionen beräknas ta tre år och en ny version publiceras i januari 2015. En allmän remiss med ett aktuellt förslag väntas under hösten 2013.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.