Så tjänar mattföretaget på sitt hållbarhetsarbete

När Ray C. Anderson, grundaren av mattföretaget Interface, läste boken The ecology of commerce av Paul Hawken insåg han att något behövde göras. "Något” blev strategin Mission Zero – att eliminera all negativ påverkan på miljön till år 2020.

Så tjänar mattföretaget på sitt hållbarhetsarbete

Ett resultat av Interface hållbarhetsarbete är att avfallskostnaden har minskat med 41 procent per enhet sedan 1994. Bara genom att skifta teknik för hur mattorna beskärs har 80 procent avfall sparats in.

En ny vävteknik sparar in 50 procent av garnåtgången och en limfri tejp används för fästning av mattorna, vilket både minskar utsläpp och gör det enklare att flytta och återvinna mattorna. Företaget använder också mer återvunnet material. Interface ingår i ett projekt där kasserade fiskenät i Filippinerna tas om hand för att användas i mattor. Annars hamnar näten på havsbotten och ställer till det för det marina livet.

Ett spännande område som påverkat mattproduktionen är mimikry, att se på hur naturen löser problem. Till exempel har Interface designat mattor som går att lägga åt olika håll och som passar ihop oavsett mönster. Inspirationen kommer från hur det ser ut på en bit mark i naturen. Den upplevs som harmonisk trots att den består av alla möjliga inslag.

Majken Bülow, hållbarhetschef på Interface uppger fem faktorer som avgör om hållbarhetsarbete är lönsamt. Till att börja med den klassiska frågan om effektivitet. För det andra anseendet – har företaget ett gott rykte? För det tredje: Människorna, vill de arbeta för det här företaget? För det fjärde: Innovation – går det att utvidga marknaden? Och för det femte: Framtiden. Har företaget ett konkurrensmässigt försprång?

Majken Bülow kallar det ett paradigmskifte.

– För en mer radikal approach måste man titta på hela system och en mer cirkulär ekonomi.

Två till saker är avgörande för att lyckas. Att engagera personalen och att utmana samarbetspartners.

– Man måste få alla att förstå hur de kan bidra. Att känna meningsfullhet är viktigt för människor, säger Majken Bülow.

Det gör man enligt henne genom att ge hållbarhet en status i företaget, göra det relevant för individen och att fira framgångar och tillåta misslyckanden.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.