Så tacklar Unilever CSR

Nederländska livsmedelsjätten Unilever försöker tackla sin allra största klimatutmaning: att påverka slutanvändarna. Och förespråkar öppenhet när de misslyckas med att nå sina sina mål.

Så tacklar Unilever CSR

– Våra ledord är inkludera, involvera och bjuda in. Det finns en risk med att öppna upp för kritik, men vi är villiga att ta den risken, säger Michael Treschow, styrelseordförande i Unilever och talare under konferensen Sustainable Business in a Sustainable World på Handelshögskolan i Stockholm.

Företaget har satt upp några huvudmål inom hållbarhet och sedan benat ned dessa till 62 mätbara delmål med tydliga deadlines. De följs upp i hållbarhetsrapporten Unilever Sustainable Living Plan. Företaget rapporterar inte enligt GRI i dagsläget, men på deras sajt står att en sådan rapport kommer under 2012.

Michael Treschow berättar att de största utmaningarna är att förbättra utvinningen av råmaterial och att förändra konsumenternas användning av deras produkter. Hela 68 procent av företagets utsläpp av växthusgaser uppstår i användningsfasen.

– Vi måste hitta ett sätt att angripa hela värdekedjan, säger Michael Treschow om företagets hållbarhetsarbete.

Nya modeller

Ett mål är att de år 2015 enbart ska köpa certierad palmolja. I dagsläget är 64 procent av oljan certifierad. Unilever är även frispråkiga med att man under 2011 startade pilotprojekt för att få en hållbar utvinning av solrosolja men att man gjort mindre framgång än väntat.

Ett annat mål som märkts med en orange cirkel i rapporten, alltså att man inte är i tid, är att till 2015 nå 200 miljoner konsumenter med produkter och verktyg för att hjälpa dem att minska sina växthusgasutsläpp när de tvättar sig och duschar. Ett utmanande mål där vår framgång är blygsam, skriver Unilever.

Michael Treschow anser att det krävs ett helt nytt tankesätt inom CSR för att lyckas:

– Vi kan inte lösa problemet med dagens affärsmodeller. Om vi gör det blir hållbarhetsarbetet en kampanj utan långvariga effekter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.