Så ställer du hållbarhetskrav på transporter

TRANSPORT Utvecklingen går fort inom transportområdet. Det gör det svårt att ställa tillräckligt vassa hållbarhetskrav vid upphandling, enligt Katarina Crafoord, hållbarhetssamordnare på upphandlingsenheten i Örebro. Miljö & Utveckling tipsar också om tre verktyg för transportupphandling.

Så ställer du hållbarhetskrav på transporter
Transportområdet förändras snabbt. Illustration: StockAdobe

Vilka utmaningar ser du i att handla upp transporter med hållbarhetskrav?

Katarina Crafoord. Foto: Josefin Nilsson

– En utmaning är att ha koll på marknaden, som utvecklas relativt snabbt. Det gäller både vilka fordon som motsvarar olika krav och vilka drivmedel fordonen klarar. Man måste också veta vilket uppdrag som passar för vilket drivmedel. Finns det tankstationer i närområdet? Kraven får inte bli orimliga, säger Katarina Crafoord, hållbarhetssamordnare på upphandlingsenheten i Örebro kommun.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
 • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Ser du fler utmaningar?

– Det är viktigt att inte snöa in för mycket på ett drivmedel i kravställandet. Vi skriver olika i olika upphandlingar – i vissa fall kravställer vi ett specifikt drivmedel, i andra är det upp till leverantören att bestämma vilket förnybart drivmedel som fungerar i deras verksamhet. En annan utmaning är att få in små- och medelstora företag i upphandlingen. Då är det extra viktigt med leverantörsdialogen.

Vilka är de vanligaste missarna?

– Det är att vi inte ställer tillräckligt utmanande krav för att driva på marknaden. Det kan bero på tidsbrist i upphandlingsprocessen.

Hur långt fram i tiden gäller de krav ni ställer vid en upphandling?

– Ett ramavtal är oftast på fyra år, och upphandlingsprocessen bör ju ta ett år i alla fall.

Så ett ramavtal som tas fram i år gäller alltså till 2024?

– Ja, generellt. Men det finns kommuner som börjat ställa krav enligt en trappstegsmodell, och ökar kravet på förnybart år för år. Det är något vi i Örebro kommun vill kolla på framöver.

Vad kan ni göra för att få det ni har handlat upp?

– Följa upp de krav vi har ställt, förstås. Örebro kommuns avtalscontroller har varit med och tagit fram ett uppföljningsverktyg som vi har börjat använda oss av, det är hopkopplat med upphandlingsverktyget. Vi har kommit igång med ett par pilotuppföljningar.

Hur fungerar det?

– Vi kan schemalägga uppföljningsfrågor som skickas ut till leverantören, och leverantörens svar går direkt in i systemet så att vi får allt på samma plats. Det är bra eftersom kraven följs upp, och vi kan även använda det som grundmaterial till nästa upphandling.

Vilka begränsningar finns det för hur effektivt upphandling kan styra mot hållbara transporter?

– Jag tänker att det handlar om resurser att ställa krav och följa upp. Det kräver både god kunskap och en hel del arbete och tid. Det är viktigt att vi i offentlig sektor går samman och hjälps åt där det är möjligt.

Fakta

3 verktyg som hjälper dig att ställa krav på transporterna

Miljö & Utveckling har tittat på tre verktyg som hjälper till att ställa krav på transporterna.

 1. Klimat Calc
  Klimat Calc är Sveriges Åkeriföretags verktyg för beräkningar av transporters klimatpåverkan. Det går att rapportera in data dagligen, men ett vanligt intervall är en gång per halvår.
  Det är transportföretaget som lägger in uppgifterna. Idag har Klimat Calc cirka 400 användare Ett pågående utvecklingsprojekt är att automatiskt ta in data från drivmedelsleverantörerna.
  Exempel på data som rapporteras in är drivmedelsslag och -förbrukning. Ut ur verktyget går det att få en lång rad olika rapporter, där utsläppen av kolidoxidekvivalent är ett viktigt nyckeltal. En användare är Örebro kommun.
 2.  NTM Calc 3.0
  Ett av två verktyg från Nätverket för Transporter och Miljö (NTM). Verktyget innehåller miljödata för samtliga trafikslag, alltså även flyg, fartyg och tåg av olika slag. Det ska hjälpa köparen att sammanställa miljöprestanda för både gods- och persontransporter.
  Genom en nättjänst ska NTM Calc 3.0 ska gå att koppla ihop med användarens eget administrativa system. NTM har även verktyget Ecap som ska hjälpa köpare att ställa relevanta miljökrav.
 3. Q3
  Föreningen Q3 erbjuder sina medlemmar ett verktyg som ska hjälpa till att sålla bland många olika hållbarhetskrav inför en upphandling. Verktyget består av cirka 300 frågor. Q3 tar in transportköparens olika policydokument och väljer utifrån dem vilka hållbarhetsfrågor som är mest relevanta att lyfta i upphandlingen.
  Syftet är att mjuka värden ska komma med tidigt.
  Verktyget innehåller frågor om till exempel arbetsmiljö, socialt ansvar, fossilfrihet och CO2-reduktion. De utvalda frågorna skickas sedan till leverantörer. Det räcker inte att svara ”ja”, utan leverantören måste bifoga dokumentation som styrker påståendet eller skriva en motivering. Dock utförs inga platsbesök.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.