Ny vägledning ska skydda barn från dålig luft

Luftkvalitet Barn är särskilt sårbara för luftföroreningar. Därför har nu forskare tagit fram en vägledning för bättre luftkvalitet samt mindre buller på förskolegårdar.

Ny vägledning ska skydda barn från dålig luft
Foto: Adobe Stock.

Under två års tid har forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Göteborgs universitet, tillsammans med handläggare på Göteborgs stad, mätt, modellerat och analyserat luftkvalitet och ljudnivå på förskolor i Göteborg. Resultatet visar att den största källan till luftföroreningar och buller kommer från vägtrafiken.

– Det är tydligt att vi måste minska biltrafiken ganska kraftigt för att klara miljömålen för alla förskolor, Ågot Watne, forskare vid IVL i en kommentar.

Elbilar löser inte problemet

Vidare säger hon att många tror och hoppas att elbilar löser problemet, men understryker att det inte stämmer.

– Det är tyvärr inte så enkelt. De sliter också upp partiklar och i hastigheter över 40 km i timmen bullrar de nästan lika mycket som andra bilar, fortsätter Ågot Watne.

Nu har forskarna, med hjälp av handläggare vid Göteborgs stad, tagit fram en vägledning för att förbättra luftkvaliteten och minska bullret på förskolorna. Vägledningen baseras på resultatet från studien och pekar ut åtgärder som utökade miljözoner, sänkt hastighet och mer grönska på förskolegårdarna.

En annan viktig sak att tänka på, som vägledningen ger råd kring, är hur förskolorna placeras i förhållande till vägtrafik. I studien slår forskarna också fast att det inte räcker med en åtgärd, utan det krävs att vi jobba med paketlösningar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.