Så skapar du engagemang för hållbarhet

Vill du att hållbarhetsfrågorna ska få större utrymme i din organisation? Här är tipsen som hjälper dig på vägen.

1) Var transparent. Prata inte endast om era framgångar. Även om ni lyckats bra i ett projekt, glöm inte att kommentera även det mindre lyckade som alla ändå viskar om på kontoret.

2) Släpp känslorna! Använd rationella och faktabaserade argument, de biter bättre.

3) Var handlingsorienterad! Fokusera på hur medarbetare kan bidra och hitta lösningar på era problem, snarare än på vad de inte får göra. Utmana anställda, kunder och leverantörer att komma med nya lösningar och genomför dem om de har ekonomisk bärkraft.

4) Undvik envägskommunikation i form av glossiga interntidningar eller skriftliga budskap från ledningen. Dialog och tvåvägskommunikation skapar bättre förutsättning för engagemang.

5) Se till att alla medarbetare förstår organisationens hållbarhetsmål och hur de kan bidra till att ni når dem. Sätt konkreta mål som är kopplade till varje medarbetares arbetsuppgifter, gärna med en bonus på toppen om uppnår målen.

6) Organisationens hållbarhetsstrategi måste vara autentisk och målen måste vara kopplade till kärnaffären för att ni verkligen ska få fart på hållbarhetsarbetet och skapa engagemang på bred front. Har du Vd och ledning med dig, se till att de kommunicerar hållbarhet i allt de gör, inte bara i internbrevet en gång i månaden utan i ekonomiska nyckeltal så väl som i strategiska beslut. Det skickar ut starka signaler i organisationen.

7) Ge hållbarhet status. Det kan du göra genom att exempelvis skapa ett nätverk av hållbarhetsambassadörer, en elitklubb där man måste ha genomfört vissa utbildningar eller på något sätt bidragit för att vara kvalificerad. Det ökar statusen för frågan internt.

8) Agera istället för att bara prata! Det är viktigt för att undvika såväl cynism som för att ni ska nå era mål.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.