Så ska Västtrafik få fler att åka kollektivt

I veckan får 10 000 hushåll i Göteborg ett prova-på-erbjudande från Västtrafik. Tanken är att fler ska välja kollektivtrafiken.

Så ska Västtrafik få fler att åka kollektivt

Göteborgare som får erbjudandet kan under två veckor hoppa på spårvagnar och bussar utan att betala. Kampanjen har det lite oväntade namnet Vi älskar bilister.

– Vi vill att fler ska välja att resa kollektivt och det finns ingen motsats mellan bilen och kollektivtrafiken. Vi kompletterar och behöver varandra, säger Maria Björner Brauer, enhetschef för försäljning och marknad på Västtrafik.

Erbjudandet går ut till 10 000 bilägare i orter kring Göteborg där Västtrafik anser att man har bra trafik men också nog med kapacitet för fler resenärer. Och fler kampanjer planeras.

– Vi vill fördubbla resandet med kollektivtrafiken fram till år 2025 och våra potentiella kunder finns bland de som kör bil idag. Fördubblingsmålet är satt för att Västra Götaland ska vara en hållbar och attraktiv region att leva i och där spelar kollektivtrafiken en avgörande roll, säger Maria Björner Brauer.

På nationell nivå pågår ett större projekt för att öka kollektivtrafikresandet. Konsultbolaget WSP utreder frågan på uppdrag av Trafikverket. Uppdraget blir färdigt i oktober i år.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.