Så ska Västra Götaland lyckas

En fossilfri ekonomi till 2030. Men hur? Aktörer från Västra
Götalandsregionen delade med sig av sina framgångsrecept under ett
Almedalsseminarium.

Så ska Västra Götaland lyckas

Att göra en region oberoende av fossila bränslen handlar mest om att förändra medborgarnas inställning till konsumtion och livsstil. Förmedlare av budskapet är förre detta ärkebiskopen K-G Hammar som är huvudpersonen i Västra Götalandsregionens reklamfilm. Filmen är ett verktyg i arbetet med att uppnå målen i regionens klimatstrategi och har spridits till regionens 49 kommuner.

– Frågan om att motivera medborgarna är väldigt viktig. K-G Hammar valdes ut eftersom han har väldigt lätt för att uttrycka svåra frågor på ett sätt så att alla förstår, säger Per Olov Blom, c, ordförande i Västra Götalandsregionens miljönämnd.

Symboler viktiga

Under Västra Götalandsregionens seminarium lyfte talarna fram hur olika aktörer arbetar för att förverkliga den tre år gamla miljö- och klimatstrategin Smart Energi. En viktig del i att lyckas är att kraftsamla kommunerna. Enligt Per Olov Blom är de symboliska handlingarna viktigare än vad man kan tro. I regionens fall har det handlat om att dela ut stipendium, starta en ungdomsgrupp som ska bana väg för en fossiloberoende framtid och att införa begreppet mobilitet snarare än att prata om transporter och bränslen i regionens miljöarbete.

– Det handlar inte bara om att vi ska byta bränslen. Man måste även fråga sig om man behöver transportera sig, kanske kan man jobba hemma ibland? poängterar Per Olov Blom.

Kommuner och företag

Arbetet med klimatstrategin är på väg från ord till handling, fram tills nu har det varit mycket planeringsarbete och samverkansprocessen. Eva Johansson, c, ordförande i Svenljungas kommunstyrelse pratade om regionens och kommunernas enorma makt som köpstark konsument vid samupphandlingar.

– De 49 kommuner som vi är en av kan förskjuta en hel marknadsbild. Det är ansvar som förpliktigar, säger hon och berättar att de varit på studieresa till Borlänge för att studera kommunens omtalade upphandlingsmodell för att få större andel närproducerad mat och nu samarbetar med flera grannkommuner och nu väntar på att få svar från den avgörande parten som ansvarar för kommunernas upphandlingar, Borås.

Integrera miljöarbetet

På plats fanns även företagens representant, Västsvenska Industri- och Handelskammarens vd Johan Trouvé. Sluta se miljö och klimat som separata områden! var hans uppmaning.

– Jag ogillar att det ska skötas på det viset och ha en särskild avdelning, istället ska det integreras i företagens affärer.

Hans vision är att Västra Götaland ska gå från utredningar till handling. Och inte bara marknadsföra regionen som hållbar utan att försöka hitta en mer unik nisch, varför inte lyfta fram regionen som en plats där företag vågar testa många olika innovativa tekniker, en testarena som innebär en boost för miljön, tillväxten och besöksnäringen på en och samma gång.

– Vi i Sverige är experter på att utreda. Jag vet inte hur många utredningar jag har läst om biogas. Vi måste gå från ord till handling. Man behöver inte alltid vara 100 procent säker, det kanske räcker med 70 till 80 procent.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.