Så ska timmertransporterna bli energisnåla

Genom att välja nya konstruktionslösningar kan man skapa mer bränsleeffektiva timmertransporter. Ett projekt med flera inblandade företag ska ta reda på hur effektiva timmertransporter egentligen kan bli.

Så ska timmertransporterna bli energisnåla

En stor andel av virkestransporterna sker via lastbil i Sverige. Därför är en viktig del i logistikutvecklingen att få fram effektivare fordon så att transportkostnaderna blir lägre och koldioxidutsläppen minskar. Projektet ska ge svar på den övergripande frågan om hur lätta virkestransporter egentligen kan bli. Bakom står Sveaskog, VSV Frakt, Ruddammens Åkeri och Mjölby Släp & Trailer. Hittills har de tagit fram en lastbil med släp där vikten minskat från 22 till 18,5 ton. Det innebär att den drar mindre bränsle men att man kan lasta mer. Projektet kommer regelbundet att göra utvärderingar av bränsleförbrukning, lastkapacitet, hållbarhet och förarmiljö.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.